Camilla Hammarström belönas!

Camilla Hammarström har belönats med 100 000 kr ur Albert Bonniers stipendiefond för romanen Hälsningar från solen!

Camilla Hammarström Foto: Eva Bergström