Debut av Maja Thrane

Maja Thrane
Anvisning att konservera naturalier
Roman
ISBN 978-91-85725-49-6
Cirkapris 280:- Vårt pris 200:-

Utkommer i oktober 2019

 

 

 

Hon var väldig. Hon klöv vattnet som vedträn, som en Moses-stav. Hon kom invällande en mulen höstdag 1865, strandade i Askimsviken. Två käcka karlar fann henne, varskodde intendenten. Och han visste vad som skulle göras.

 En val, en intendent, ett intaget hus. Vad i det levande förgås? När skall vetet sås? Vad göra när dödskallefjärilen skriker? Anvisning att konservera naturalier är en lekfull, prosalyrisk betraktelse över kärlekens och kunskapens gränser, om strategier för att handskas med förgänglighet och vacklande verklighet, fritt baserad på intendenten A W Malms liv och leverne.

Foto: Eva Bergström

Maja Thrane är översättare, litteraturskribent och stenkonservator. Anvisning att konservera naturalier är hennes romandebut.