Fransk lyrikpris till Jila Mossaed

Bokförlaget Lejd gratulerar Jila Mossaed som har tilldelats det franska poesipriset Prix Vénus Khoury-Ghata för diktsamlingen Vad jag saknades här. Den franska titeln är Le coeur demeure au berceau och har översatts av Françoise Sule.

Foto: Eva Bergström