Ny diktsamling av Krister Gustavsson

Krister Gustavsson
Toposatopicus
Dikter
Häftad
ISBN 978-91-85725-54-0
Cirkapris 280:- Vårt pris 200:-
Utkommer i maj

Krister Gustavssons nya dikter undersöker avvikelser från den normativa, eller förväntade ytan. Hud, mark, stad. Ytor skyddar och döljer. Atopikern har ett kroniskt skadat skydd. All vård upprättar ett tvingande maktförhållande mellan den som vårdas och den som ger vård. Toposatpicus iakttar relationer, hierarkier och rörelser på och igenom ytor och territorier.

Medkänslan vänds ut och in.
Det friska budskapet är misshandel
utförd av hälsans diktatur.
Dagar. Flimmer. Slem.
Ordet smärta är det enda som
inte får nämnas.
Blod: den osagda tanken.
Rivsår får inte ges mening
i form av skrift. Hostning rör sig
i ett försök att
vara meningsskapande.
Eld flammar tyst
under de bandage som täcker huden.

 

Pressröster om Toposatopicus:

 

Toposatopicus är en av årets viktigaste diktsamlingar därför att den sammanför det mänskliga lidandet med samhällets, med jordens, med ett språk som aldrig tvekar vare sig inför sin sårbarhet eller sin brutalitet.

Lena Köstner i UNT

Jag är djupt berörd och imponerad av dessa intensivt, ja, vad ska jag säga, anfallande dikter. Men erkänner också att jag drar en lättnadens suck när det intensiva blodtrycket lägger sig en aning och övergår i adagio för en stund.

Johan Nordbeck i Örnen och Kråkan

Det här är en i all blygsamhet fantastisk bok, som lyckas vara både instängd och öppen, och utgör en ny slags verklighetsbeskrivning. Den är nattlig, ibland blodig, äcklig och sjuk, men framför allt anslående och nödvändig.

Bernur

 

Krister Gustavsson, född 1952, har givit ut ett flertal diktsamlingar samt ett antal romaner. Senaste boken var romanen Eldstekel (2016)

Krister Gustavsson mottog 2010 Uppsala Landstings kulturstipendium för litteratur. Han har också belönats av  Svenska Akademien och Samfundet de Nio.

Ny diktsamling av Kristofer Folkhammar

 

Kristofer Folkhammar
I takt, inatt
Dikter
Med teckningar av Leif Holmstrand
ISBN 978-91-85725-52-6
Cirkapris 249:- Vårt pris 180:-
Utkommer i april

 

Kristofer Folkhammars nya diktbok I takt, inatt är en minimalistisk och rytmiskt komponerad samling. Ett “Vi” försöker locka till sig ett “Du” genom ramsor och rim. Här finns gemenskap och underkastelse, sjukdom och lust. Köns kära besvär och en mans varma famn i nattens djup. Allt till tuschteckningar av konstnären Leif Holmstrand.

Låter dig sakta
in i delarna

en takt
för de långa kvällarna
som fäster i tankarna
ska ner i ditt spjäll

 

 

Pressröster om I takt, inatt:

 

Där Folkhammar låter språket genomgå ett bad av riter, ritar Leif Holmstrand i boken oroligt tuschtecknade kroppar i upplösning, kroppar som ger sken av att härbärgera unga viljor som löper amok. Dessa bilder förstärker den oro som orden förmedlar. Här härskar något fördärvligt, men samtidigt helt inbjudande.

Bernur

Det är möjligt att ramsorna inte bara fungerar som lockrop. Jag leker med tanken att de är en slags besvärjelser, och läser dem sedan högt. Det hjälper mig att koppla bort intellektet, dikterna öppnar sig. Jag underkastar mig således ramsornas magi och dras med in i dimman. I takt, inatt. (…) Så för all del: läs denna bok och läs högt! Jag lovar er, ni kommer finna det suggestivt och trösterikt, så här i pestens tid.

Erik Bovin i Opulens

Jag minns inte när jag sist läste så bra svensk poesi om sex och sexualitet. Folkhammar skriver mörkt, tätt, ömt och tungt, men humorn från ”Magisterlekarna” glimmar också till ibland. Och den kärlek han skildrar är rymligare än den tvåsamma. Det är inte en enda man hans sångare längtar efter, det är varandra.

Martina Lowden i Sveriges Radios Kulturnytt

Poesiformens disciplin tvingar Folkhammar att konfronteras med vidden av sin begåvning. Det hörs så tydligt i dikterna: han har den ofrånkomliga genmutation, eller vad det nu är, som skapar en författare. Oförmågan att skriva utan att slå undan benen för sin läsare och försätta henne i hjälplöst tillstånd. Tills hon reser sig igen, förklarad. Mäster Holmstrands förtvivlade illustrationer ropar varningar mellan sidorna, men det är för sent. En nödvändig poet har landat. 

Martina Montelius i Expressen

Foto: Samuel AD Martín

 

Kristofer Folkhammar är född 1983 och bosatt i Malmö. Han är verksam som poet, prosaist och kritiker. Han har tidigare gett ut 
Isak & Billy (2011), När han kysste mig förlorade jag allt (2012) och Magisterlekarna (2015).

Leif Holmstrand är född 1972 och bosatt i Malmö. Verksam som konstnär, författare och musiker. Senaste större arbetet var en happening på Zarya Center for Contemporary Art i Vladivostok, betitlad Nonsense Translation. Den ägde rum 23 september 2018.

 

 

En trilogi av Jila Mossaed

Jila Mossaed
Ljusets alfabet
Dikter
ISBN 978-91-85725-55-7
Cirkapris 300:- Vårt pris 250:-

Boken är en trilogi – med tre tidigare utgivna diktsamlingar: Varje natt kysser jag markens fötter (2009), Ett ljud som bara jag kan (2012) och Jag föder rådjuret (2015).

”I osedvanligt hög grad visar Jila Mossaed på hur poesin kan få oss avtrubbade att se världen med sköljda sinnen. Det är en poesi om liv och död – och liv och död. Ofta är den omedelbart tillgänglig, men på samma gång etiskt krävande. Man måste åter in i den, till den intensiva röstens uppfordrande utsatthet, till det sorgens bottenläge som kan öppna för skönhetens lisa.”

Ur förordet av Niklas Schiöler

En ny konstbok

Sophi Vejrich
The Ritual of Air
Konstbok
ISBN 978-91-85725-50-2
Cirkapris 300:- Vårt pris 250:-

”Hos Sophi Vejrich samsas det humoristiska med det sublima. Hon fiskar i det omedvetnas strömdrag och hanterar sina fångster med precision. Kombinationen av former och material förefaller alltid motiverad av omsorgsfulla överväganden. Samtidigt äger den något av snilleblixtens lättsinne. Det ger en konst som vid första anblicken är omedelbar och enkel att ta till sig, men som lever kvar länge i betraktaren som en oro eller ett främmande vinddrag.”

Ur Camilla Hammarströms text