omslag_vad jag saknades här_fram_180112

Vad jag saknades här

180,00 kr

Jila Mossaed är en av landets finaste exilpoeter. Hon har på ett förunderligt vis gjort svenska språket till sitt eget. Med sina skarpa iakttagelser och sitt ömsinta tilltal är hon en unik röst, en frisk vind som vitaliserar det poetiska landskapet. I den nya diktsamlingen omsluter ömheten tingen och världen, minnet och språket. Här ryms också klagan, dödsmedvetande och en varning för falska profeter.