Alda Merini

aa

Foto: Giuliano Grittini

Franciskus – Den skapades sång

I översättning av John Swedenmark

ISBN 978-91-85725-45-8

Cirkapris 300:- Vårt pris 250:-

Utkommen 2019

 

 

”Bönen är ingenting/den är en grav som ödeläggs/och blir en spasm” skriver den italienska poeten Alda Merini när hon ikläder sig rollen av Den helige Franciskus, guds narr. Alda Merini (1931-2009) var en av efterkrigstidens stora italienska poeter vars diagnosticerade bipolaritet genljuder i denna långdikt där andligt armod och passion är varandras förutsättningar.

Pressröster om Den skapades sång:

John Swedenmarks översättning är genomgående lyckad – följsam, säker på handen. Alda Merinis raka, avskalade stil lämpar sig väl för att föras över mellan språken, även om hennes lätthet inte ska misstas för enkelhet: dikterna avslöjar mer för varje läsning.

Henrik Sahl Johansson, Svenska Dagbladet

Här sammanstrålar metaforik och rytmik intill fulländning och det är befriande att läsa.

Cecilia Persson, Opulen

Alda Merini

Du är eld och kärlek

I översättning av Marie Tonkin

ISBN 978-91-85725-77-9

Vårt pris 200 :-

Utkommer i augusti

Det postuma verket Tu sei fuoco e amore (2019) är ett urval dikter och prosa ur Alda Merinis sena diktsamlingar. Här finns bland annat aldrig avsända brev till en läkare på det psykiatriska sjukhus där Merini vistas under åren 1965-72. Dikterna utspelar sig mellan form och kaos, upplösning och återfödelse. Passion blir terapi, mentalsjukhuset platsen för mirakel.

Alda Merini (1931-2009) räknas bland Italiens viktigaste poeter under 1900-talet / förra seklet och nominerades två gånger till Nobelpriset i litteratur.