Anna Świrszczyńska

lidandetochgladjenLidandet och glädjen
Anna Świrszczyńska
Dikter i urval och översättning av Irena Grönberg och Lisa Mendoza Åsberg. Häftad
ISBN 978-91-85725-29-8
Ca pris: 300:- Vårt pris 200:-
Utkommen 2014

Anna Świrszczyńska är en av Polens främsta poeter. Hon föddes 1909 i en konstnärsfamilj i Warszawa och dog 1984 i Krakow. Under kriget arbetade hon som sjuksköterska, och kom senare att skildra krigsupplevelserna med fotografisk exakthet. Hon väjer inte för de svåraste ämnen och skriver ur sitt perspektiv som civil kvinna. Den kvinnliga erfarenheten av kroppen och åldrandet är också ett centralt tema i hennes poesi.

Jag är rädd för elden

Varför är jag så rädd
när jag springer längs gatan,
som brinner.

Det är ju ingen här,
bara elden dånar mot himlen,
och mullret är ingen bomb
bara ett trevåningshus som rasat.

Nakna, befriade lågor dansar,
viftar med armarna
genom fönsterhålen,
det är en synd att tjuvtitta
på nakna lågor,
en synd att tjuvlyssna på vad
den fria elden
talar om.

Jag flyr från detta tal
som ljudit på jorden
långt före människotalet.

Pressröster om Lidandet och glädjen:

Anna Świrszczyńska hade en klar blick för livets ytterligheter, just lidandet och glädjen, som hon såg med kompromisslös blick. I hennes dikt möts filosofiska funderingar kring själ och kropp tillsammans med en djup animalisk glädje över sexualitet och moderskap. Den introverta blicken kunde också vända sig utåt mot krigsskådeplatser, mot tiggerskan på gatan. Med denna förnämliga urvalsvolym har vi fått förmånen att stifta bekantskap med ännu en stor polsk poet.

Eva Ström, Sydsvenska Dagbladet

Och vilka dikter hon lyckades skriva. Enkla, klara, avgörande. Det finns inte en onödig detalj, inte ett onödigt ord. Dikterna är absolut stilla och fullkomligt förgörande i sin grymhet.

Kristian Lundberg, Norrköpings Tidningar

Skräcken präglar de senare dikternas dödsmantran. Skickligt smygs de ockuperades rädsla in i dikterna, där Świrszczyńska visar prov påfinn emfatisk blick för andras öden. Det rör sig om dikter som inte kan ifrågasättas, som manar fram din reaktion alldeles oavsett tid och rum, och åstadkommer starkt berörande dikter.

Bernur