Camilla Hammarström

Foto: Eva Bergström

Camilla Hammarström, född 1964, debuterade med diktsamlingen  Ur överföringen (Norstedts 1990). Sedan dess har hon givit ut ett flertal diktsamlingar. Hon har även skrivit en monografi om Karin Boye (Natur & Kultur 1997). 2010 utkom hennes kritikerhyllade nytolkning av Rainer Maria Rilkes Duinoelegier. Hon är även verksam som kritiker på Aftonbladets kultursida.

Camilla Hammarström fick 1995 Byggnads Kulturstipendium och belönades 2009 av Samfundet De Nio. 2002 mottog hon Karin Boye-priset med följande motivering: I sin poesi förenar Camilla Hammarström språkligt experimenterande med ett ställningstagande för det förbisedda och utanförstående, hon strävar efter att befria språket från dess klichéer. I sin biografi om Karin Boye tränger hon bakom mytbilden av författaren och lyfter fram henne som en medveten idédebattör, skapande konstnär och medmänniska.

2020 belönades romanen Hälsningar från solen av Albert Bonniers Stipendiefond med 100 000 kr.

2022 tilldelades poeten Kallebergerstipendiet av Svenska Akademien.

Camilla Hammarström

Eros planteringar

Dikter. Häftad

ISBN 978-91-85725-67-0

Vårt pris 150:-

Utkommen 2022

Camilla Hammarströms nya dikter är kärlekslyrik med ljusa och dova klanger. De älskande kropparnas plats i rummet sonderas. Omgivningen tas in och färgas av förhoppning och ängslan. Världen byggs upp och faller samman i förälskelsens skapelsevåndor. Bilden av den älskade är en fixpunkt som svårligen låter sig fångas. Ömsint envisas dikten med att likväl försöka.

Ord som får mening när du
stryker över mynningen.
Fröhus liknande en klase 
fruktkart. Du kom. På håll
med rasande lockar syntes
daggens blänk. Trädskuggor
gör marken fläckig.
Du ingjuter i mig. Åska.
Mörkt och blint går det
mig till sinnes.

Pressröster:

”Säkert är bara att Eros planteringar är långt ifrån entydig. Dikten verkar förändras för varje läsning. Det är som om den andas, hela tiden skjuter nya skott. I sin kontrollerade vildvuxenhet påminner den om den allra bästa sortens trädgård.”

Rebecka Kärde i Aftonbladet

”Myten etableras, liksom ett vi, placerade i en kärleksrelation, i en passionshistoria, kamouflerad i växtlighetens språk. Här finns vackra rader om träd och djur. Dikten är spröd, tunn, eterisk – och ett av de ord som bäst beskriver den återfinns i boken – ”ångande”. Övergångarna i dikterna är lika hårda som atmosfären är mjuk – Hammarström skildrar mötet mellan det hårda och det mjuka, i sina sammanförande dikter. Det manar till en annan slags läsart, som bekräftar både den mildhet och bryskhet som finns i kärleken.”

Bernur  

Camilla Hammarström
Hälsningar från solen
Roman
ISBN 978-91-85725-57-1

Utkommen 2020

Ca pris 300:- Vårt pris 250:-

En flicka åker på solsemester med sin mor och hennes älskare. Drömmen om havet infrias aldrig. Istället blir det en inre resa tillbaka till en barndom där allt är osäkrat. De vuxna leker sina lekar. Under charterhimlens heta sol tänker hon tillbaka på en familj som gick sönder. Alla förhoppningar som gick om intet. Den ruttnande frukten i villaträdgården. Flytten till miljonprogrammet. Hur två syskon slets isär. Flickan sitter på balkongräcket och tvekar. Ska hon ge sig ut i rymden?

Kropparnas buketter runt swimmingpoolen. Skära nyanser, några gyllenbruna. De allra brunaste är på väg att ge sig av, sista doppet bara innan flyget tar dem hem igen. Efteråt kommer nya bleka och sträcker ut sig i solstolarna. Ett blomsterur, man kan avläsa i det hur tiden förflyter. Den går också i min egen hud, Helmut har kostat på oss hela tre veckor i solen. Min solbränna mörknar för varje dag, utan att jag sett havet. Bortanför receptionen ligger terra incognita. Vi kom aldrig längre än så här.

Pressröster:

Som prosa betraktad är Hälsningar från solen just så lyriskt förtätad som man kan förvänta sig av en poet som Hammarström, med en lätthet i språket och en sällspord förmåga att fånga både verklighetens skimmer och dess skitighet.

Martina Lowden i Aftonbladet

Hälsningar från solen gör korta nedslag i en barndom, gestaltar klassamhällets obarmhärtighet i modernitetens skarv istället för att peka med hela handen.

Katarina Wikars i SR:s Kulturnytt

Camilla Hammarström
Den synliga världen
Dikter. Inbunden
ISBN 978-91-85725-46-5
Cirkapris 249:- Vårt pris 180:-

Utkommen 2018

Det som måste betraktas som ett organiskt helt. En kedja av förenade länkar. Från solgrandet till världsklotet. Från armhålan till den ljusa hjässan. Sötman i din obäddade säng. Skyarna som skuggar ditt ansikte.

I sina nya dikter undersöker Camilla Hammarström evolutionära förlopp och fascineras av skapelsens förunderliga metamorfoser. Hon närmar sig även mytens förvandlingsnummer hos Ovidius. En avslutande svit med ekfraser är inspirerad av såväl nutida som historiska bildkonstverk. Det är en diktsamling om människans förmåga att visualisera sin värld, om att älska och vara en skapande.

Pressröster om Den synliga världen:

Så förs vi från skapelsen över myten till konsten i en poetisk exposé som liknar en klassisk uppmaning: Se världen! Se människan! Fast några utropstecken förekommer inte i Hammarströms finstämda universum. Hennes insisterande på konstens förmåga att öppna upp för svindlande och självbespeglande perspektiv är av ett mer sofistikerat slag: ”Kolsvarta pupiller. Att så störta och återuppstå i sekundernas degel. Om igen bli av med och vinna sig själv.”

Ann Lingebrandt, Sydsvenskan

När världen av idag behärskas av de som vill ha och ta, är poeten då den som ger och ser. Jag läser Hammarströms nya bok mot de tidigare och ser då hur starkt ett poetiskt rum etableras – och väl att märka med helt egna koordinater. Det handlar till sist om den svåra konsten att skriva både lätt och tätt.

Mikael van Reis, Aftonbladet

 

tunnlar_omslagsskiss_fram_brun tritone_140214Tunnlar
Camilla Hammarström
Dikter. Häftad.
ISBN 978-91-85725-25-0.
Ca pris: 280:- Vårt pris 185:-
Utkommen 2014

I sin nya diktsamling borrar sig poeten ned i människans förhållande till materian. Det handlar om rovgirig exploatering av jordens resurser såväl som förundrad utvinning av poetiskt guld.

Kanaler till jorden. Som andningshål som inte får täppas. Som luftens färd i gångarna, ibland pipande väsande på sin väg ner i lungorna. Som flammor och eld och dimma och luft.

Pressröster om Tunnlar:

Men kanske är det här som det oerhörda händer, att en bok kodar av tillvaron så att den tar sig in i oss, att språket blir ett material, ett verkligt ämne i kroppen. Denna prestation avslöjar just inget mindre än en stor författare.

David Stenbeck, Svenska Dagbladet

Camilla Hammarström är en av dessa sällsynta lyriker. Hon är trogen sin egen röst. Den känns allt mer omutlig. Med envetenhet borrar hon i sitt tilltal, tvingar in det i nya sammansättningar och sammanhang.

Kristian Lundberg, Helsingborgs Dagblad

Något utöver det vanliga händer när hennes så intensivt infallsrika diktarröst förtöjs vid en plats, ett tema, ting. Tunnelschakten ger en täthet och koncentration till Hammarströms intellektuellt och språkligt yviga poesi, samtidigt som den tematiskt syresätter de snävaste poetiska tunnelgångarna.

Magnus Bremmer, Aftonbladet

_____________________________________

Klockorna

Klockorna
Camilla Hammarström
Dikter. Inbunden.
ISBN 978-91-85725-06-9
Ca Pris 249:- Vårt pris 140:-
Utkom 2009

 

 

 

Klockorna har sin ingivelse i Den förbjudna stadens säregna klocksamling. Mötet med det brutala kinesiska samhället avtäcks i dikter klingande likt en fin urmekanism.

Dikten gör poeterna druckna. Opålitliga. De skriver

med händerna i byxfickorna. Vilket lättsinne!

Ljusskygga ord och bokstäver lyser ur pappret

i samma ögonblick som de eldar upp sina verser.

Pressröster om Klockorna:

Jag blir faktiskt helt överrumplad av Camilla Hammarströms nya diktsamling! Det här är en av de märkligaste och mäktigaste böckerna jag har läst på länge, och en av de mest förnyande.

Aase Berg, Kulturnytt

Denna 172 sidor långa text hade kunnat bli många böcker: en om seendet, en om poesin, en om främlingskap och igenkännande, en om kinesisk kultur och diktatur. Men tankespåren är hoplödda till ett enda rikt och svåröverblickat storverk.

Amelie Björck, Göteborgs-Posten

Diktsamlingen har sin egen pendel, och är utsmyckad med guld och porslin liksom de föremål den inspirerats av. Vid avslutad läsning känner jag mig berörd, både av tingen, de främmande landskapen och av tiden själv.

Sara Gordan, Dagens Nyheter

Camilla Hammarström är utan tvekan en spännande och innovativ poet som hela tiden förmår överraska. Jag är djupt imponerad över Klockorna.

Kristian Lundberg, Norrköpings Tidningar

___________________________________

Omloppsbanor

Omloppsbanor
Dikter. Häftad.
ISBN 91-974493-4-2
Utkom 2003
Ca Pris 196:- Vårt pris 110:-

En diktsamling som har gravitationen och kärleken som utgångspunkt.

Pressröster om Omloppsbanor:

I den nya diktsamlingen, Omloppsbanor, har en mognare Hammarström ytterligare stegrat intensiteten och underordnat den sin konstnärliga vilja till skönhet. Resultatet är en djärv dialektisk dans av stillhet och kaos…

Ragnar Strömberg, Göteborgsposten

Jag tror Hammarström är lockad både av namngivandets besjälande moment och den där odefinierade och därför oåtkomliga formen där bakom. Om klassiska metaforer brukar sikta mot ett transcendentalt, andligt betingat ”aha”, har jag en känsla av att hennes fiberrika bildspråk siktar rakt in i denna hemliga materia där alla gränser upplösts. Nog kittlar det i den metafysiska magen där med.

Amelie Björck, Aftonbladet

Och så finns det andra omloppsbanor som är mer dolda, som verkar i skymundan. Omloppsbanan mellan handen och hjärtat är ett exempel på det dolda systemet. Det är de osynliga lagarna som verkar intressera Camilla Hammarström nu när hennes femte diktsamling utkommer. (…)”Allt finns. Planeterna rör sig i koncentriska cirklar. Kometerna rör sig i excentriska banor från alla håll och i olika riktningar. Oregelbundenheterna kommer att tillta till dess en förbättrande hand ingriper.” Det är denna förbättrande hand som är diktsamlingens nav. Det är den som verkar i det fördolda. Det är möjligt att det är kärleken, nåden – utblottelsen. Omloppsbanor är precis så bred och öppen att man som läsare fastnar i omlopp runt dess svarta hål.

Kristian Lundberg, Expressen

___________________________________

Rorelser

Rörelser
Camilla Hammarström
Dikter. Häftad
ISBN 91-973913-0-1
Utkommen 2000
Ca Pris 162:- Vårt pris 80:-

Bese platsen med nakna ögon. Var noga med din svaghet.

Beträd ett stort ljust rum. Glöm alla regler.

Pressröster om Rörelser:

Hennes senaste samling, utkommen sent förra året,var en av årets bästa: nästan överrik i sina bilder för upplösning och förtätning, från hushållsmaskinens triviala nivå till hela skapelsens. ”Rörelser” är just vad det är frågan om, och den som finner mycket poesi för stillastående kan inte hitta någon bättre språkmotor än denna.

Ole Hessler, Dagens Nyheter

…poeten ger mig sitt vakna medvetandematerial, sitt späckade tankerum att orientera mig i och göra till mitt eget. Hon gör det utan förbehåll, utan att visa på en viss väg igenom – och det väljer jag att se som ett förtroende, inte som en provokation. Det här är inte ”svår poesi”, tvärtom: här kan jag aldrig gå fel.

Amelie Björck, Göteborgsposten

Dikterna kränger, fulla av ord och betydelser som springer iväg åt alla möjliga och oväntade håll. Få svenska poeter är som Hammarström så svår att greppa, att stänga in och skärma av inom reguljära kritikerstaket. (…) Jag skulle gärna gå in till de där vilda och milda människorna i dikterna. Rota, fråga vad de håller på med och hur de kan vara så fria och osentimentalt närvarande.

Nina Lekander, Expressen

___________________________________

Jagkannerigendig

Jag känner igen dig
Camilla Hammarström
Dikter. Häftad
ISBN 91-973454-2-3
Utkommen 1998
Ca Pris 120:- Vårt pris 50:-

Språket sjuder i Camilla Hammarströms poesi. Dikterna tänder ordens gränder. I det medvetna språkbyggandet finns samtidigt ett starkt tilltal: Är det någon annan som anropas, eller är det sig själv man ser i den andre? Här apostroferas bland annat så skilda personligheter som Hildegard av Bingen, Erik Axel Karlfeldt och Öyvind Fahlström.

Pressröster om Jag känner igen dig:

Det är inte information vi söker här utan språkets kilar som öppnar och vidgar världen.

Ole Hessler, Dagens Nyheter

”Fläderbärens svarta ögon lyser som död ur grönskan. / Du orkar det. Du tar mått på livet – dess gränslösa tunnband. / Ett spann runt hjässan skjuter skott ur rummet. / En hjälpsändning kommer över kullarna. Den sätter fart / efter krönet. Den manar på sig att nå oss.” Ser du lagren? Våldets förebådan i den friskt levande naturen, i fläderbuskens blickar. Genom grönskan kanske en illumination av helgonet Hildegard av Bingen – spannet runt hjässan som glorian vars strålskott genomströmmar rummet. Men samtidigt något annat. Ett mer sentida minne: kanske utrotningens måttband runt skallen som avgör om du är värd att leva, eller om du ska dö…

Amelie Björck, Göteborgs-Posten

I ”Hildegard i snö” – den svit som jag tycker är den bästa – får vi följa nunnan och abedissan Hildegard mycket tätt inpå, ibland tycks till och med diktjagets identitet och Hildegards smälta samman. Det till synes fjärran 1100-talet närmar sig i Hammarströms dikt vår egen tid. (…) Camilla Hammarström är onekligen en intressant poet. fastän hon inte kan undgå att skriva i sin tids sammanhang framstår hon på många sätt som ovanligt trendlös.

Miranda Landen, Sydsvenskan