Jila Mossaed

Foto: Eva Bergström

Jila Mossaed föddes i Teheran 1948. Sedan 1986 är hon bosatt i Sverige och har givit ut ett flertal diktsamlingar på svenska. På persiska har hon publicerat både diktsamlingar och romaner. Jila Mossaed har fått flera utmärkelser, senast Jan Fridegård-priset (2018), Karl Vennbergs pris (2019) och Erik Lindegren-priset (2019). Hon är ledamot i Svenska Akademien.

Jila Mossaed

Orden är försenade

Dikter. Inbunden

ISBN 978-91-85725-66-3

Vårt pris 150:-

Utkommen 2021

I Jila Mossaeds nya dikter är döden starkt närvarande. Här finns sorgen över de bortgångna som är på väg att slukas av glömskan. Men även orden hotas av död. Kampen mot språklösheten gör likväl att orden till sist får liv, likt plötsliga irrbloss. Trösten finns i minnet av modersfamnen, hos den mottagande naturen och i en pockande kärlek. Dikterna ger även röst åt en kollektiv smärta: över resta murar, avrättningar, alla tystade röster. Vredgad inväntar poeten gryningen, ljusets uppror.

Här står jag och trampar av vrede 
Har trampat mer än tusen år

Härfågeln plockar 
mytiska ord ur min mun 
och försvinner

Nu har vi inga vingar längre 
Vi är tysta igen
Jorden förnekar oss

Mina grannar har lämnat sina hus 
De gick till havet
väntar på att hämtas av en andlig våg

Här finns bara tystnaden
Jag längtar efter att få tillbaka rösten 
Den ska återkomma
innan mörkrets fullkomliga ankomst

Pressröster:

Hos denna sinnliga poet är världen nedtonad men satt i bidande väntan. Denna värld, oftast skogbeklädd, är besjälad och levande, som en stark kontrast till den betonade värld som dikterna också speglar. Så tillkommer Mossaeds poesi i denna pendling mellan det nedtonade och det betonade, med mörker och död som kampas mot ljus och liv. Det genererar ytterst starka dikter, i en bok som är både storartad och blygsam, och som man läser med stillsam förundran och våldsam klarhet.

Bernur

Men denna ordprakt står mot en fond av mörker. Den färggranna glädje som naturen bidrar med är snarast uppflammande bloss av ljus i en diktsamling där döden gör sig påmind nästan överallt. Ibland kan det göra rent ont att läsa, som i dikten som inleds: ”Nu har ni fjällat mig / Jag är hudlös”. Det är en uppvisning i konsten att skala av och skaka om, där sista raden lyder: ”Nu är smärtan min nya hud”

Ann Lingebrandt i Sydsvenskan

Orden är försenade uppvisar dock inga spår av skrivkramp eller möda. Poesin porlar fram som den ska därinne i boken, i korta och rikt smyckade sekvenser, grundligt jordad i en romantiskt mystisk tradition med drag av såväl persisk dualism som Stagnelius eller varför inte Ekelöf.”

Petter Lindgren i Aftonbladet

Orden är försenade är inte en diktsamling för den som söker ekvilibristisk briljans på pappret. Det går att läsa igenom den snabbt, men då missar man hela ärendet. De förrädiskt enkla dikterna kräver att läsaren går dem känslomässigt till mötes, på något sätt svarar och lyssnar in. Vi kommer alla försent till orden. Men om vi stannar hos dem, lite längre, går det kanske att leva och stå ut.

Anna Hallberg i Dagens Nyheter

Jila Mossaed
Åttonde landet
Dikter
ISBN 978-91-85725-53-3

Utkommen 2020

Vårt pris 150:-

I Jila Mossaeds nya dikter jamar kärleken som en förtrollad katt. Kärleken är förnyande, en skyddande skugga. Det åttonde landet ligger utanför alla gränser, är självets eller själens borg, ett stadium av frid som kan uppnås trots en mörk omvärld och exilens rotlöshet. Där finns friheten att inte tillhöra.

 
 
Du tog repstegen hit
efter så många år
Hängde den
längs en vägg som aldrig var vaken
 
Sju trappor upp
Sju stängda mörka korridorer
och vi är där
 
Lämnar tillbaka våra kroppar
till stjärnan som i begynnelsen
lånade oss
sina hemliga koder
 
Sen fortsätter vi
till åttonde landet
Tunna som ljus
oskuldsfulla som morgonens dagg
 
 
 

Pressröster om Åttonde landet:

Man ska inte glömma bort vilken kärlekspoet Jila Mossaed är. Det är lätt att fastna i bilden av henne som den ständiga exildiktaren, en skildrare av övergivandets smärta och avståndets sorg. Och det är ju i och för sig inte fel, men att enbart paketera henne under exiletiketten är att begränsa henne. Nya diktsamlingen ”Åttonde landet” fungerar som en bra påminnelse om glöden i hennes kärlekslyrik.

Ann Lingebrandt i Sydsvenskan

Alla som ännu inte har bekantat sig med Jila Mossaeds poesi bör ta denna viskning på stort allvar. Det finns helt enkelt ingen ursäkt för att fortsätta försumma hennes säregna diktvärld – och den som träder in där kommer knappast att längta ut igen.

Sebastian Lönnlöv i Svenska Dagbladet

Den skenbara enkelheten gör boken lätt att läsa men utmanande att smälta, och lagren under ytan tycks faktiskt djupna för varje verk Mossaed släpper.

Frida Lindström i Värmlands Folkblad

_____________________________________________

Jila Mossaed
Ljusets alfabet
Dikter
ISBN 978-91-85725-55-7
Cirkapris 300:- Vårt pris 250:-

Boken är en trilogi – med tre tidigare utgivna diktsamlingar: Varje natt kysser jag markens fötter (2009), Ett ljud som bara jag kan (2012) och  Jag föder rådjuret (2015).

I osedvanligt hög grad visar Jila Mossaed på hur poesin kan få oss avtrubbade att se världen med sköljda sinnen. Det är en poesi om liv och död – och på liv och död. Ofta är den omedelbart tillgänglig, men på samma gång etiskt krävande. Man måste åter in i den, till den intensiva röstens uppfordrande utsatthet, till det sorgens bottenläge som kan öppna för skönhetens lisa.

Ur förordet av Niklas Schiöler

_____________________________________________

Jila Mossaed
Vad jag saknades här
Dikter. Häftad
Häftad 88 sidor
ISBN 978-91-85725-42-7
Ca pris 250:- Vårt pris 180:-

Utkommen 2018

Med sina skarpa iakttagelser och sitt ömsinta tilltal är Jila Mossaed en unik röst, en frisk vind som vitaliserar det poetiska landskapet. I den nya diktsamlingen omsluter ömheten tingen och världen, minnet och språket. Här ryms också klagan, dödsmedvetande och en varning för falska profeter.

Slutna mörka ramar
Kan man andas i sin skugga?
Ljuset
ljuder i mig om nätterna
Hemliga kroppar
strävar efter sina namn
Dystra djur
vill inte lämna sina bon
Apatiska stjärnor
blinkar inte mot mitt fönster
Jag vaknar
klädd i min grönaste hud

Pressröster om Vad jag saknades här:

När jag för några år sedan tillsammans med en grupp författare från Stockholm var i Teheran för att möta persiska poeter kände de alla till Jila Mossaed och hennes poesi. Innan hon försvann från landet och den iranska litteraturscenen på åttiotalet räknades hon till en av de stora. Jag önskar att de fick läsa henne också nu, många böcker senare, i mjukt glittrande dikter där spiraler av mörker plötsligt öppnar sig.

Hanna Nordenhök i Expressen

Jila Mossaed kan konsten att skriva med en mättad enkelhet. Att läsa hennes dikt är som ett reningsbad.

Eva Ström i Helsingborgs Dagblad

_________________________________________

jag föder rådjuret

Jag föder rådjuret
Jila Mossaed
Dikter. Häftad.
ISBN 978-91-85725-30-4
Ca pris: 249:- Vårt pris 160:-
Utkommen 2015

SLUTSÅLD!

”Förhör mig!” kräver diktjaget – ”Berätta” manar en stillsammare författarröst. Exilens platslöshet ställer krav på poetens minnen, att de skall vara både sanna och skapande. Jila Mosseds nya dikter är uppfordrande poetiskt likväl som politiskt, de är självrannsakande och samtidigt trotsigt kreativa.

Uppriven
av mycket mörker
Vettlöst
vid gryningen
lämnar natten min famn
Du kliver in
Jag har alltid inbillat mig mitt liv
i olika rum
Uttala mig
i den ordlösa strupen
Du som sväljer min framtid

Pressröster om Jag föder rådjuret:

Jila Mossaed skriver sig fram och tillbaka genom både tid och rum, genom minne och framtid. Hennes dikter bär vittnesbörd om andra sammanhang, andra miljöer, sjunger om förfluten tid – men hela tiden vibrerar nuets känsliga kompassnål i mitten av dikten. Det är känsligt, argsint, upproriskt. Hela tiden sker diktens inkarnation i världen och på pappret med det egna jaget som insats. Allt är på allvar, lika mycket sår som läkedom.

Kristian Lundberg, Norrköpings Tidningar

Ja drömmarna är flyktiga, men också nödvändiga, och Mossaed är bra på att fånga det där utrymmet mellan vad som är privat och vad som är allmängiltigt. Hennes dikter handlar om en allmänmänsklig känsla som presenteras på ett unikt sätt.

Bernur

______________________________________________

ett ljud som bara jag kan_framsidaEtt ljud som bara jag kan
Jila Mossaed
Dikter. Häftad.
ISBN 978-91-85725-17-5
Ca pris: 240:- Vårt pris 180:-
Utkommen 2012

SLUTSÅLD!

I Jila Mossaeds nya diktsamling sker en implosion. Diktjaget trängs av förlusternas tid, men det sår som smärtsamt läker öppnar språket. Vi möter poeten i en skapande process som löper från förflutet till framtid. I ett syresatt nu omfamnar orden världen på nytt.

Det var innan gryningen
Jag sprang ner
Ensam
för att se tomma gator
Och varje rads ankomst
var som en uppenbarelse

Pressröster om Ett ljud som bara jag kan:

Jila Mossaed visar i sin nya diktsamling att hon med små medel och avklarnad enkelhet kan skildra tunga känslor som livets flyktighet och människans ensamhet. Det finns en svalka och renhet i hennes genomskinligt klara dikt, där det svenska språket möter den persiska traditionen.

Eva Ström, Sydsvenska Dagbladet

Jila Mossaeds erfarenheter ryms inte i hennes ålder. De är större och äldre än så, de är tusenåriga. Såren som tidens tand vållat, är både läkta och öppna. Hennes hjärta är tungt, men också lätt. I Ett ljud som bara jag kan visar Jila Mossaed hur hennes stämband ser ut när hon skapar detta ljud som bara hon kan.

Viktor Andersson, Tidningen Kulturen

_______________________________

 

Varje dag kysser jag markens fötter
Jila Mossaed
Dikter. Häftad.
ISBN 978-91-85725-08-3
Utkommen 2009

SLUTSÅLD!

I  Varje natt kysser jag markens fötter, författarens första på Bokförlaget Lejd, har Jila Mossaed hittat ett mer naket och enkelt tilltal. Hon har gått in i en ny fas av sitt skrivande. Dikterna handlar om exilens utarmning, om att nyfiken och hudlös närma sig den nordiska mentaliteten och naturen. Om att vara nära sina smärtor.

Ord med slöjor
mumier
Stumma
paranoida ord
O, vad har de gjort med er?

Pressröster om Varje natt kysser jag markens fötter:

Förbluffad är ordet. Förbluffad över hur Jila Mossaed i sin nya bok förmår skapa en poesi som på en och samma gång framträder som mättad och avskalad. Lyriskt stinn, nästan droppande av bilder. Och samtidigt så enkelt berättande om den märkliga undfägnad livet ger.

Hanna Hallgren i Aftonbladet

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att inte känna en inneboende respekt för Jila Mossaeds lyriska projekt, inte minst som det nu ser ut i samlingen Varje natt kysser jag markens fötter där tonfallet ytterligare har skärpts och där den lyriska intensiteten vibrerar bakom närapå varje enskild dikt. Det finns en exakthet i hennes diktion, inte en ton klingar falskt.

Kristian Lundberg i Norrköpings Tidningar

Jag blir helt förtrollad av hennes vackra svenska språk. Hennes språk är mycket vackrare än det många svenska poeter använder. Hon använder finkänsliga ordbilder och sätter en känslomässig fond på pappret och placerar orden därpå.

Maria Marteleur, BookyDarling

___________________________________