Katarina Carlshamre

död är enkel prick_omslag_framDöd är enkel prick . vårt enda märke
Katarina Carlshamre
Prosalyrik. Häftad
ISBN 978-91-85725-28-1
Ca pris: 280:- Vårt pris 190:-
Utkommen 2014

 

En suggestiv prosalyrisk berättelse om förhållandet mellan mor och dotter i två led. Texten närmar sig en existentiellt laddad nollpunkt, ”den enkla prick” som kan beteckna avslut, död, men också paus och mellanled i ett liv. Berättelsen rör sig i flera dramatiska tempi, snabbt framhastande, sakligt berättande, poetiskt gestaltande och stillsamt avklingande.

Mörkret utanför
Jag står vid fönstret
Jag står vid fönstret och tittar ut
Jag kan inte
Det är en vägg

Om jag ligger stilla
Om jag ligger helt stilla kan jag
Jag kan känna min död
Mina händer
Min hud
Mitt ansikte

 

Katarina6 Katarina Carlshamre, född 1972, debuterar som skönlitterär författare med död är enkel prick . vårt enda märke. Hon har tidigare disputerat på en avhandling om den fransk- kanadensiska författaren Anne Héberts verk och forskat om mödrar som berättare i samtida svensk och fransk litteratur.

 

En teaterversion av boken har sitt uruppförande på italienska i Bologna i april 2015. I juni samma år spelas pjäsen på den internationella teaterfestivalen i Neapel.

Pressröster om död är enkel prick . vårt enda märke

Katarina Carlshamre debuterar med en diktsamling som suggestivt frammanar ett psykiskt gränstillstånd […] ”död är enkel prick • vårt enda märke” är en stark debut och mer därtill, en drabbande text.

Ann Lingebrandt i Helsingborgs Dagblad

Jag gillar det. Gillar gör jag också dikterna som är genomarbetade och genomtänkta. Rytmen är betvingande och påträngande. Den är lika svår att värja sig emot som den fula fläcken på framsidan

Maria Ehrenberg i ETC

Hon begår nu debut som poet med en kryptisk bok, död är enkel prick . vårt enda märke (Lejd). Det är en bra bok. […] Carlshamre visar hur språket kan förmedla upplevelsen, även när den överskrider det du kan beskriva. Då får du börja skapa. För hennes ord går rätt in i erfarenheten när hon direktkommunicerar sin känsla.

Björn Kohlström på Bernur

En smutsig skönhet. Bitvis som en drömmarnas pamflett.

David Stenbeck i Barometern

An urgent report […] written in a compelling and fluid linguistic form.

Maria Ehrenberg i New Swedish Books