Robert Ståhl

Robert Ståhl debuterade 1999 med diktsamlingen OM som belönades med Katapultpriset för bästa debut. Han är bosatt i Västerås.

Foto: Eva Bergström

Robert Ståhl

själv tredje

Dikter. Häftad.

ISBN 978-91-85725-68-7

Utkommen 2022

Vårt pris 200:-

I ett bostadshus, någonstans bland alla tätorter, vaknar en av hyresgästerna upp med ett lokalsinne som överskrider tid och rum… Det är som vanligt

Hur säger man det?

frågar Robert Ståhl med en text flödande ur sin källa, förgrenad likt ett vatten och spridd bortom flodens utlopp i havet. Och där, i takt med vatten- massornas vågrörelser, förs textens egenton in i lyssnandet som hörs när det svänger om ordens sammansättning

Lyssna

Pressröster om själv tredje:

Också som en skildring av ensamhet och dödsångest äter själv tredje sig in i kroppen. Ståhl lyckas med att vara kritisk men aldrig dömande i sin blick. Blicken på hyresgästen är öm både när hon skildras utifrån och när hon framträder i första person. Spädbarnet på golvet funkar som en katalysator för minnet och föranleder bland annat hyresgästen att ta fram familjealbum med pärmar i ormskinnsimitation. Rör ormen vid henne drar hon sig undan, upplyser hon. Ormen blir här en bild för minnet. Vad det är i minnena som hotar är inte klart. De allra värsta är tydligen de som aldrig funnits ”/…/ minnen som finns / fast de aldrig har funnits /…/”Med en orolig röst talar hon om alla inbördes sammanhang, att de ”bara växer” och att många fler än ”jag” stänger in sig. 

Gordana Spasic i Örnen & Kråkan

På ett allmänt plan tänker jag att poesin i själv tredje inte föregriper sina egna rörelser: dikten utgår inte från hur den tror att den ska mottas av sin läsare, utan låter saker fara i väg och förbli ofullständiga, vilket jag upplever som mycket befriande. Samtidigt är själv tredje en noggrant utarbetad poesibok. Den är svår att definiera. Varje genomläsning känns oprövad. Här finns ständigt nya saker att erfara.

Filip Lindberg i Lyrikvännen

robert staÌŠhl_omslag_fram.130930

verzweigungsaktivitäten
Robert Ståhl
Dikter. Häftad
ISBN 978-91-85725-24-3
Ca pris: 299:- Vårt pris 200:-
Utkommen 2013

Robert Ståhls nya diktsamling berättar den vardagliga historien om den traumatiserade asylsökande kvinnan och handläggaren, om deras möte och icke-möte. Berättelsen är insprängd i den närmast universella ”förgreningsaktiviteten”, från det minsta till det största, från trilobiten till galaxen. Stormens öga i detta oroande och lugnande, oefterhärmliga poetiska idiom är när människor och ting intar ett flytande tillstånd och börjar uppgå i varandras egenskaper.

Pressröster om verzweigungsaktivitäten:

Ståhl skriver i indignationens tecken, en dikt som balanserar våldet och ger det undertryckta konnotationer. Det är en dikt som visar sambanden i tillvaron, som är starkt förankrad i sin samtid, i den debatt som förs – men framför allt borde föras. Hans dikter påminner vagt om både Magnus Dahlströms senaste två romaner, och Johan Jönssons kaskader, men utifrån en annan synvinkel: något mer försonande, kanske, men med lika nära till förtvivlan. Och givetvis lika berörande, och lika bra.

Bernur

Det finns en grymhet häri, extrem frustration som måste uppstå och tjänstemän som inte kommer att förstå ett ord av allt det här. Men det finns också en ärlighet häri som förtjänar att prisas, en djärvhet och svårhet som inte är lätt att ta sig över, men blir sublim om vi kämpar. Det finns också häri en förgreningsaktivitet, ett gränsöverskridande tänkande som behövs för att även en asylsökande kvinna och en tjänsteman en dag ska kunna mötas som människor.
Det behövs ett sådant tänkande för att fler ska inse hur allt hänger samman och går in i vartannat, att vi ständigt har möjligheten att knyta an till varandra, även när myndigheter säger att det inte är lämpligt och förfrämligar oss genom fler formulär. Robert Ståhls karnevaliska civilisationskritik är svår för den utmanar grunderna i vår idévärld. Den är ett hårt slag mot den strukturerande inställning som trycker bort människan i vår samtid.

Oddnejm i Tidningen Kulturen

Också ”Verzweigungsaktivitäten” kräver sin arbetsinsats. Den första tredjedelen av den opaginerade boken består av ett blockartat prosaflöde utan skiljetecken som sömlöst rör sig från universums partikelmoln till förlossningens muskelsammandragningar, den fria marknadens konkurrens, den väpnade konfliktens missilattacker och varuhusets kassakö. Det är som att författaren tar in allt på samma gång, från makrokosmos till mikrokosmos, utan fokus eller filter.
Men om jag till en början är rätt skeptisk, till och med en aning irriterad – jag menar: ”hyperneuroakustiska diafragma-kontravibrationer”? – så snärjs jag snart in i den vindlande texten. Det finns en stark intensitet i Ståhls manglande iakttagelser, som någonstans mellan Lotta Lotass och Johan Jönson laddar vardagen med apokalyptiska undertoner och fångar slumpens flipperspel med fysiska kroppar.

Ann Lingebrandt, Helsingborgs Dagblad

___________________________________

SoftFysik

Soft fysik
Robert Ståhl
Dikter. Häftad.
ISBN 91-974493-6-7
Ca Pris 196:- Vårt pris 110:-
Utkommen 2005

Robert Ståhls tredje bok bär namnet
Soft fysik. Titeln syftar på det undersökande av materiens minsta beståndsdelar som sker i partikelfysikernas dimkammare. Frågan blir hur det minsta förhåller sig till det största, både språkligt och materiellt. Poeten har också utgått från Alfred Hitchcocks klassiska film Psycho, men med ett samtida Sverige och Västerås som fond. Här samsas kroppskult, sopberg, en ung mamma som knuffar sin son från en bro, med filosofiska funderingar kring varat. Man skulle kunna kalla det en poetisk thriller med spännande upplösning.

Pressröster om Soft fysik:

På så vis lyckas Soft fysik som den första diktsamlingen på länge faktiskt vara gastkramande. Fast riktigt hur det går till och vad det är som är så gastkramande är svårt att säga. Utan att egentligen förstå vad som händer sitter man som klistrad vid dessa ömsom glasklara, ömsom gravt enigmatiska fragment som än är så arga att de skälver, än så coola att de fryser till is.

Jan Arnald, Göteborgs-Posten

Vad hans nya bok närmare bestämt handlar om, låter sig dock inte formuleras på något självklart sätt. ”Kramar och kysser henne i hotellsängen / bland vännerna på krogen. Det är soft fysik”, säger dikternas Roger. Men man kan nog tänka sig ytterligare, mer eller mindre anspråksfulla förslag: att i poesin undersöka de svårförklarliga handlingarna, att i poesin tänja på vetenskapens vokabulär, att i poesin sakta in tidens, tillvarons, filmens flöde, för att med språkets hjälp undersöka former och skeenden från oväntat håll – det är soft fysik.Hur man än väljer att svara på sådana frågor kvarstår, att Ståhl med denna sin tredje bok öppnat ytterligare ett rum i ett av den svenska samtidspoesins mest fascinerande byggen.

Jesper Olsson, Svenska Dagbladet

Ståhl driver språket framför sig, bakom sig, under sig – och verkar ha en fysisk inställning till själva materialet. Att det går att göra allt – eller låta bli. Soft fysik är på flera plan en utmanande diktsamling, också för att den så raffinerat leker med våra föreställningar. Jag undrar om inte denna samling kommer att framstå som än viktigare ju längre in i framtiden vi kommer – för mig är den redan nu omistlig.

Kristian Lundberg, Expressen

___________________________________

Om

OM
Robert Ståhl
Dikter. Häftad.
ISBN 91-973454-6-6
Ca Pris 153:- Vårt pris 50:-
Utkommen 1999

Robert Ståhls debutsamling belönades 1999 med Katapultpriset. Denna nyskapande och vitala lyriska text tog sig även in på Dagens Nyheters kritikerlista och omtalades än som civilisationskritik, än som textinstallation. Författaren beskrevs som modig, djärv och ”full i fan”.

Pressröster om OM:

Det är faktiskt riktigt bra när den där påtagliga världen tillåts spela med på allvar eftersom den ger dikten ett ankarfäste under vattenmassorna av ord och språk. Djupt där nere kan man plötsligt skymta bilden av en pojke som springer mot en mammas varma säng, en sorg och en förlust. Men dikten får också spänst när Robert Ståhl blir full i fan på allvar, lite som Erik Beckman, och utnyttjar sin språkliga räckvidd fullt ut. Då blir samlingen sådär oförblommerat anspråksfull som bara en debut kan vara.

Ole Hessler, Dagens Nyheter

Det är i det reducerade, i det nästan tysta, de viskande orden, som han förmår att rymma ut plats för en dikt, som fortsätter efter det att man lagt boken ifrån sig. Och det är här jag beslutar mig för att bli övertygad: ”Matematiken bländar inte / Nu flyter / siffrorna / igenom / och räknas / Lösta ur sin skugga / Faller igenom / sjunker i hålet / igenom / kärlekshålet i ögat.”

Kristian Lundberg, Sydsvenska Dagbladet

Hos Robert Ståhl är människans strukturerande attityd hennes tragedi, en rörelsei strid mot sinnevärldens mångfald. Jag läser diktsamlingen som encivilisationskritik, tydligast formulerad i den första svitens kvävande rader omden antiseptiska livstillvaro vi skapat oss. ”Det ligger i självaorganisationens natur att hjärtats ljus och avstånd går under imaktkoncentrationens omättliga behov”.Det finns alltså en motpol mot det som dövar, det finns ett hjärtats ljus, eller- på andra ställen i samlingen – en eld som brinner i människans ansikte, enhelig eld, en brinnande buske. Ett hopp om något annat, något metafysiskt bortomalla ordningar, och ett måttlöst begär efter detta andra.

Amelie Björck, Göteborgs-Posten

_________________________________

GivesDet

Gives det
Robert Ståhl
Dikter. Häftad.
ISBN 91-973913-7-9
Ca Pris 224:- Vårt pris 80:-
Utkommen 2002

Texter av det egensinnigt sprakande slaget som är Robert Ståhls kännetecken,eller kanske ”gränsupplösningens olikatecken” för att citera honom själv.

Pressröster om Gives det:

”Gives det” är alltså en prismatisk bok, men den har ett stramt upplägg. Envist kretsar den kring några enkla eller udda ting: foten, taxin, djuren och koppen. Kring dem anställer Ståhl lika många fenomenologiska meditationer. Men istället för att sakta skikta fram tingen smyger han sig på dem med anekdotens hjälp. (…)
”Gives det” inventerar framgångsrikt tillvaron i visshet om att faktiskt ingenting är givet.

Thomas Götselius i Dagens Nyheter

Ståhls dikter rör sig, likt andetagen
Alfabetet är vansinne; Ståhls alfabete grönskar,
övervinner texten – diskuterar sin egna
tillkomst, ständigt, upprepande – grymheten
är total, språket bedövande, begränsande.
Detta är vad han kan sätta emot dikternas
ständiga behov av att tala till punkt
Att samla materialet, nu utgivet
De är återkommande, som Kristus

Kristian Lundberg, Expressen

Från brant sluttande lyrik till analys. Från saklig beskrivning till hänryckt tal. Från dagboksanteckning till en ”strategi för transformationer av logiska räckor”. Utan att tveka inför oväntade och bisarra inskott, diggressioner och kontrasteffekter, och utan att förlora i energi och betydelse. Kanske är det i slutändan inget annat än ett slags kärlekshistoria som skrivs i ”Gives det”, en historia om begär och längtan till ett multipelt ”du”. Den börjar med en fot, och slutar med en kaffekopp.

Jesper Olsson, Svenska Dagbladet