Willy Granqvist

Foto: Robert Dagarp
Foto: Robert Dagarp

Willy Granqvist (1948-85) var poet, prosaist och radioman. Trots att han gick bort redan 1985 är hans närvaro i dagens litterära samtal påtagligt. Hans naket engagerande författarskap framstår idag som ett av efterkrigstidens mest intima och nyskapande.

Willy Granqvists Samlade skrifter omfattar hans tio publicerade böcker, varav den sista blev Natten, som utgavs postumt 1987. Denna utgåva presenterar texterna i den form de för första gången mötte sina läsare. Redaktörer för utgivningen är Krister Gustavsson och Magnus Ringgren.

Stöd utgivningen genom att bli medlem i
Willy Granqvist-sällskapet!

 

_________________________________

WillyGranqvist1

Samlade skrifter del I

Dikter 1974-1976
Dikter. Inbunden.
ISBN 91-974493-2-6
Utkom 2005
Ca Pris 249: Vårt pris 160:-

Samlade skrifter del I innehåller de tre första diktsamlingarna Kropparna och rummen (1974), En mun (1975) och En ängel i vår tid (1976). Redaktörerna Krister Gustavsson och Magnus Ringgren har försett volymen med anmärkningar kring Willy Granqvists många referenser till konstnärer, musiker och författare. De har också skrivit ett introducerande efterord.

Pressröster om Samlade skrifter I:

Allt tyder på att Lejd med Willy Granqvists samlade skrifter kommer att ligga bakom en av det här decenniets stora poesiutgåvor

Jan Arnald i Aftonbladet
En märklig, lång sekvens heter ”En ängel i vår tid”. Krister Gustavsson och Magnus Ringgren jämför den i sitt efterord med diktning av Ekelöf och Rilke.
Men Granqvists ängel är på något sätt närmare, mera intim, än deras änglagestalter.Han står för det överväldigande i en människas liv, det mest väsentliga.För Gustavsson och Ringgren är han förknippad med en icke-religiös andlighet,om man nu kan tänka sig något sådant.
Willy Granqvist är en av efterkrigstidens stora poeter, och denna nya skriftserie är mer än välkommen.

Susanna Roxman LO-tidningen

 
___________________________________

WillyGranqvist2Samlade skrifter del II
Dikter 1977-1980
Willy Granqvist
Dikter. Inbunden
ISBN 91-974493-7-7
Utkom 2006
Ca Pris 249:- Vårt pris 160:-

Samlade skrifter Del II innehåller diktsamlingarna Du är ett barn nu (1977) och Kropp (1980). I efterordet gör redaktörerna en genomgång av mottagandet av Willy Granqvists böcker då det begav sig. Volymen innehåller därutöver en spännande kommentardel som ger inblick i Granqvists referensvärld och samtid.

Pressröster om Samlade skrifter II:

När jag bläddrar i de nya samlingutgåvorna blir jag lika hänförd igen..Tiden har inte haft en chans att mala ner Granqvists poesi.
Kanske är det för att han låter språket vara språk, en verklighet i sig.Willy Granqvists 70-talspoesi innehåller knappast en enda metafor, den fungerar snarare som ett slags sjätte sinne och förnimmer världen åt oss.

Stefan Eklund, Borås Tidning

Men först ut är Du är ett barn nu, en sorts kris- och återhämtningsbok från 1977. Den sluter sig kring en relationskris som slutar med separation. Prosa och poesi övergår i varandra. Saknad och begär också, sorg och lycka. Något dör, något annat föds, och mitt emellan finns en emotionell nollpunkt, en känslolivets vänthall.
Så kommer Kropp, detta underbara flöde av kropps-, historie- och vetenskapsfragment som lyckas bli helt intimiserat, helt införlivat i den allra innersta sfären. Det finns inga sammanhang som inte också berör kroppen – men kroppen som helhet kommer vi inte åt, den är den mystiska helheten. När vi plötsligt upplever hela kroppen tycks någon form av mystisk helhetsupplevelse infinna sig. Men det sker aldrig. Kroppen är och förblir styckad. Känslor, sensationer hakar fast vid kroppsdelar på ett ytterst säreget vis och tycks återförena det ingrodda motsatsparet kropp och själ.
Jag ser faktiskt fram emot det ögonblick då jag kan läsa hela Willy Granqvist från början till slut. Det känns som om det hela tiden finns mer att upptäcka. För mig är han helt enkelt vad poesin handlar om.

Jan Arnald, Aftonbladet

 

___________________________________

WillyGranqvist3Samlade skrifter del III
Prosa
Willy Granqvist
Prosa. Inbunden
ISBN 978-91-85725-02-1
Utkom 2008
Ca Pris 249:- Vårt pris 160:-

Tredje bandet i serien Willy Granqvists samlade skrifter innehåller prosaböckerna Det blåser i min kropp (1978) och Tiden har inget namn (1984). Granqvists prosa blandar onda sagor, iakttagelser, tankegods och dagboksliknande notiser till ett rikt textmontage.

Pressröster om Samlade skrifter III:

Det paradoxala är förstås att Granqvists egna texter uttrycker en sådan intesiv närvaro. Darrande sorg, men också en förhoppning om att tas emot: ”En rösts sinuskurva, kristallisk, upphävande varje motstånd, varje motsats”. Att en gång, värd mödan, nå fram. I diktsamlingen Glömskan (1985) och den postuma Natten (1987) förfinar Granqvist detta rasande och knivskarpa tonläge till outhärdlighetens gräns. Tonen ljuder av en total närvaro och total nådlöshet som samlar och klyver existensen. I ett blödande här. En orkestrering utan instrument.

Hanna Hallgren, Aftonbladet

 

________________________________________________________

WillyGranqvist4Samlade skrifter. Del IV
Willy Granqvist
Dikter 1982-1985. Inbunden. 336 sidor
ISBN 978-91-85725-11-3
Utkommen 2010.
Ca 280:- Vårt pris 185:-

Bokförlaget Lejd avslutar nu sin utgivning av Willy Granqvists Samlade skrifter med den sista delen i serien. Del IV omfattar Willy Granqvists tre sista diktsamlingar: Mörkret (1982) Glömskan (1985) och den postuma Natten (1987). Willy Granqvist (1948-85) var poet, prosaist och radioman. Hans naket engagerade författarskap framstår idag som ett av efterkrigstiden mest intima och nyskapande.

Redaktörer för Samlade skrifter är  Krister Gustavsson och Magnus Ringgren.

Pressröster:

Det är inte bara dödslängtan och försvinnandets bottenvirvlar som suger och drar i dikterna. Visst ligger utplånandet nära: ”ett blundandets rekviem” som det står i den sista diktsamlingen. Men här finns också ett utåtriktat, nästan kärleksfullt tillmötesgående. Ett taktilt och sinnligt interagerande med omvärlden. Med tingen, materialen, livet och människorna. Vad som uppstår mellan dikt­raderna i de pulserande, ja nästan som andetag flämtande, sträckningarna mellan mörker och ljus, mellan inre drömvärldar och yttre vardagligheter, är en poesi som i all sin nakna enkelhet ligger helt öppen. Frilagda ligger kanalerna där. Och som läsare kan man välja vid vilken punkt man vill, och klarar av att mötas. (…)Jag tänker mycket på Gunnar Björling när jag läser Willy Granqvist. Visserligen skrev de på många sätt olika, men de hade samma fingertoppskänsla för ordens mjukhet och själens mörker. Det är en lycka att deras dikter finns.

Anna Hallberg i Dagens Nyheter
I sina texter sökte Granqvist sig ofta bortom det individuellt mänskliga, in mot det vara som vårt existerande i filosofisk mening är inneslutet i. Många av hans dikter är egenartade djupdykningar i materien och biologin. För läsaren öppnar sig här en i svensk poesi unik bildvärld. Delvis var det säkert en flykt för honom att på så vis intellektualisera tillvaron, men bara delvis. Det tycks ha plågat honom rent fysiskt att vi i både vardagliga och filosofiska sammanhang lever våra liv utan att egentligen veta vad det innebär att existera och vilka konsekvenser det har. Det litterära arbetet var hans sätt att bearbeta den upplevelsen. Den språkliga reduktion detta resulterade i var ett försök att låta poesin träda in i en ursprungligare väsensstruktur och komma närmare sanningen om tillvaron. Och kanske hoppades han då även kunna komma till ro med sanningen om sig själv. I sina försök att nå dessa djupa insikter om livet hamnade han ofta i närheten av döden. Nu i efterhand är det omöjligt att inte se att döden redan från början fanns där för honom som en skrämmande möjlighet. (…)Ett annat utmärkande drag i författarskapet är att Granqvist mycket suggestivt flätar in vardagliga händelser i sina undersökningar av varat. Han lyckas på så sätt blåsa mänskligt liv i sina filosofiska spekulationer; och hans privata liv blir därmed en organisk del av det litterära verket. I en tidig självkarakteristik från 1975 säger han om förutsättningarna för sitt skrivande: ”Impulserna är svåra att överblicka och utröna. Men att en del impulser återkommer och starkt driver på mitt skrivande är tydligt. Jag tror att dessa impulser har en mycket elementär grund; att dom bottnar långt ner i mej. Upplevelser och händelser i barndomen tror jag har avgörande inverkan …”

Joakim Sonnegård, ”Under Strecket” i Svenska Dagbladet

___________________________________

Willy Granqvists Samlade skrifter omfattar:

Del 1 Dikter 1974-1976
Kropparna och rummen (1974), En mun (1975), En ängel i vår tid (1976)

Del 2 Dikter 1977-1980
Du är ett barn nu (1977), Kropp (1980)

Del 3 Prosa
Det blåser i min kropp (1978), Tiden har inget namn (1984)

Del 4 Dikter 1982-1985
Mörkret (1982), Glömskan (1985), Natten (postum 1987)