Lina Hagelbäck

Foto: Cato Lein

Lina Hagelbäck, född 1971, debuterade med den prosalyriska Violencia (Brombergs 2013) som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hon har sedan gett ut boken Violencia och hennes far (Brombergs 2015) samt diktsamlingen Ömhetsmarker (Schildts & Söderströms 2017) tillsammans med Ulrika Nielsen, vilken belönades av Svenska Litteratursällskapet. Senaste boken är Akut viol (2019). Lina Hagelbäck har belönats med Kallebergerstipendiet av Svenska Akademien.

 

 

 

Lina Hagelbäck
Kometkarta
Dikter
ISBN 978-91-85725-61-8
Vårt pris 200 :-

Utkommer 14 augusti

Releasefest 12 augusti. Vi återkommer om plats.

I Lina Hagelbäcks nya diktsamling uppstår en gåtfull astronomi med jäsande asteroider och planetsystem i extas. De älskande speglar sig i rymdens kärleksliv, söker vårda sin alltmer trasiga relation. I en stuga på landet växer dikter fram ur skörhet och laddningar, blomstrar med sommaren. Det lilla och det stora får plats på kartan, från myrstackens myllrande till kometernas uppträdande på himlavalvet. Emellanåt anländer brev från den säregna modern. För dottern är hon den starkast lysande kometen.

Pressröster om Kometkarta:

”Alltså, sällan läser jag en svensk dikt som tillåter mig att komma så nära, och ändå, samtidigt, finns det en respekt för det innehåll som presenteras. Det har att göra med, tror jag, att Hagelbäck konsekvent filtrerar det levda genom litteraturen. Det har alltid hos henne funnits en tilltro till språkets förmåga att göra verkligheten hanterbar och uthärdlig, att hon med sin poesi försöker visa litteraturens användbarhet. Hon lyckas, och skriver en poesi som blir en veritabel överlevnadsmanual. ”

Bernur

”Med Kometkarta visar Lina Hagelbäck att hon hör till landets främsta lyriker. Hennes problematisering av förhållandet mellan mor och dotter är klarsynt och minnesvärd”

Christian Swalander i Barometern

”Jag låter mig svepas med av det svulstiga språket, de stora känslorna och den oroväckande osäkerhet jag upptäck­er överallt i dikten och runtom mig. Ja, jag är hänförd av Hagelbäcks ro­mantiska ådra och av att få ta del av en unik poetisk röst som nästan, men bara nästan, tar i så att den spricker.”

Alice Hansen i Sydsvenskan

 

 

 

Lina Hagelbäck
Akut viol
Dikter
ISBN 978-91-85725-48-9
Cirkapris 280:- Vårt pris 200:-

Utkommen 2019

SLUTSÅLD!

Lina Hagelbäcks nya dikter gestaltar en febrig kärlekshistoria med ett skört, oberäkneligt du. De älskande möts i stark sinnlighet med vansinnet hängande över sig. Den blomstrande naturen kring dem har en både förhäxande och läkande kraft. Havet och djur som kolibrier och isbjörnar fyller deras drömvärld. De älskande flyr in i varandra och kommer därmed hotfullt för nära sig själva. Akut viol undersöker kärlekens sårighet och sällsamma energi.

Pressröster om Akut viol:

De många naturbilderna blir metaforer för det förvildade, vildvuxna, okontrollerbara – i känslolivet, skrivandet och kärleksrelationen. I detta ryms också det oordnade, skröpliga, sköra och svaga – som i Hagelbäcks poesi omfamnas med samma språkliga och blodfyllda varsamhet som allt annat. Att skriva fram en sådan blick känns som ett oerhört viktigt arbete i vår tid, där vi ju lärt oss att förakta alla former av svaghet, sårbarhet och odefinierbarhet, vars enda innebörd för oss är brist. 

Viola Bao i Dagens Nyheter

Lina Hagelbäcks bok Ambivalencia förra året var remarkabel. Den nya heter Akut viol och tar henne ännu längre in mot poesins prekära kärnhus. Texterna är klassiskt måleri i psykosernas tid. I all sin rena skriftsvärta är boksidorna som illuminationer i ett kätterskt medeltida manuskript.

Magnus Ringgren i Aftonbladet

 

 

Ambivalencia är frukten av en neurotisk romantik. Hon föds ur havet och lever i två tidsskikt, det dubbla förföljer henne. Med vulkanisk sinnlighet ger Lina Hagelbäck kropp åt en gestalt som är på en gång omnipotent och sårbar. Diktsamlingen är en kärleksförklaring till litteraturen som passion och passionen som litteratur.

Lina Hagelbäck
Ambivalencia
Dikter
Häftat 96 sidor
ISBN 978-91-85725-44-1
Cirkapris 280:- Vårt pris 200:-
Utkommen 2018

Pressröster om Ambivalencia:

Hagelbäcks diktvärld är sig lik, men har blivit betydligt större. Ordfyverkerierna har en ny glöd, skildringen av själens avgrunder och svindlande höjder har fått fler nyanser…

Sebastian Lönnlöv i Svenska Dagbladet

Lina Hagelbäcks lyriska egensinne lämnar det mesta av den skäligen trista samtidspoesin långt efter sig. Hon har ett språk som händer, som inte bara försiktigt penslas ut över en boksida. Även om diktjaget i bokens slut hoppar från en rosa klippa och tycks återvända till sitt ursprungliga undervatten misslyckas hon kapitalt att ta livet av sin text.

Magnus Ringgren i Aftonbladet

Det här är en bok som trots två potentiella självmordsförsök är underbart livsbejakande, skriven på den sinnligaste svenska jag läst sedan Rut Hillarps 50-talsböcker.

Bernur