Maja Thrane

Foto: Eva Bergström

Maja Thrane är översättare, litteraturskribent och stenkonservator. Anvisning att konservera naturalier är hennes romandebut. För den belönades hon av Samfundet De Nio och nominerades till Katapultpriset.

_______________________________________________

Maja Thrane
Anvisning att konservera naturalier
Roman
ISBN 978-91-85725-49-6
Cirkapris 280:- Vårt pris 200:-

Utkommen 2019

Hon var väldig. Hon klöv vattnet som vedträn, som en Moses-stav. Hon kom invällande en mulen höstdag 1865, strandade i Askimsviken. Två käcka karlar fann henne, varskodde intendenten. Och han visste vad som skulle göras.

 En val, en intendent, ett intaget hus. Vad i det levande förgås? När skall vetet sås? Vad göra när dödskallefjärilen skriker? Anvisning att konservera naturalier är en lekfull, prosalyrisk betraktelse över kärlekens och kunskapens gränser, om strategier för att handskas med förgänglighet och vacklande verklighet, fritt baserad på intendenten A W Malms liv och leverne.

Pressröster om Anvisning att konservera naturalier:

Här visar hon att hon behärskar konsten att säga väldigt mycket på väldigt få sidor. Romanens knappt hundra sidor till trots väger den tyngre än många tegelstenar. Möjligtvis för knapp, jag slår igen den med känslan att jag vet mindre om August, Malm och Caroline än jag gjorde innan. Det är en poetisk, vacker och faktiskt helt underbar bok.

Maria Ramnehill, Göteborgsposten

Det är en vacker, tät och tonsäker bok Maja Thrane skrivit. Hon har en driven språkkänsla och mixar med både road och oroad blick vetenskapens begrepp med magins, rör sig på liten yta över stora existentiella fält och laddar vardagen med aningar, livet med döden, på ett sätt som osäkrar verkligheten och vidgar sprickorna i golvet.

Lars Linder, Svenska Dagbladet