Willa Granqvist. Samlade skrifter I

160,00 kr

Samlade skrifter del I innehåller de tre första diktsamlingarna Kropparna och rummen (1974), En mun (1975) och En ängel i vår tid (1976). Redaktörerna Krister Gustavsson och Magnus Ringgren har försett volymen med anmärkningar kring Willy Granqvists många referenser till konstnärer, musiker och författare. De har också skrivit ett introducerande efterord.

Artikelnr: 46 Kategori: