Willy Granqvist Samlade skrifter II

160,00 kr

Samlade skrifter Del II innehåller diktsamlingarna Du är ett barn nu (1977) och Kropp (1980). I efterordet gör redaktörerna en genomgång av mottagandet av Willy Granqvists böcker då det begav sig. Volymen innehåller därutöver en spännande kommentardel som ger inblick i Granqvists referensvärld och samtid.

Artikelnr: 45 Kategori: