Red Erika Dahlén

Det lysande tomrummet
Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår
Red. Erika Dahlén
Utkommen 2020
Vårt pris: 250 :-

Ivan Aguéli (1869–1917) var konstnär, muslim, anarkist, feminist, översättare, konstkritiker, redaktör etcetera. Men mest av allt – mystiker.

I Det lysande tomrummet inspireras författare, konstnärer och forskare av Aguélis säregna konstnärskap. Texternas huvudteman är konst och mystik, som vägar att närma sig det som är själva grunden i våra liv, och ändå så märkligt svårgripbart: medvetandet.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Aguélimuseet och Stiftelsen Mäster Eckhart- sällskapet. Idén till antologin uppstod vid en gemensam seminarieserie om mystik, medvetande och konst med särskilt fokus på konstnärerna Ivan Aguéli och Hilma af Klint.

Presssröster om Det lysande tomrummet:

”Det lysande tomrummet” är en fantastiskt mångsidig studie av Aguélis konstnärskap och tänkande, men också en viktig påminnelse om hur sammansatt relationen mellan tro och vetande, vetenskap och mystik, egentligen är. I en tid där religiöst liv på ett livsfarligt vis häcklas och beskrivs som farligt världsfrånvänd är det viktigt att påminna sig att ”förnuft” och det ”sekulära” inte så lätt låter sig avgränsas från sina andliga rötter och hur dödligt fattig tillvaron blir när vi inte längre förstår det omistliga värdet av vår egen kulturhistoria.

Erik Jersenius i VLT