Prisregn över våra författare!

Lejd gratulerar Krister Gustavsson, Emil Boss och Marie Tonkin:

Krister Gustavsson belönas av Albert Bonniers stipendiefond för diktsamlingen Varseblivningar som utkom på Lejd i våras. Prissumman är på 100 000 kr.

Foto: Johan Skirnir Gustavsson

Emil Boss, som under hösten kom ut med Kompression på Lejd, belönas av Samfundet De Nio med ett julpris på 50 000 kr.

Emil Boss. Foto Iso Lindh

Marie Tonkin, som under hösten kom ut med diktsamlingen Sulamits bekännelser, belönas av Samfundet De Nio med ett julpris på 50 000 kr.

Foto: Michael Reda