Jag känner igen dig

50,00 kr

Språket sjuder i Camilla Hammarströms poesi. Dikterna tänder ordens gränder. I det medvetna språkbyggandet finns samtidigt ett starkt tilltal: Är det någon annan som anropas, eller är det sig själv man ser i den andre? Här apostroferas bland annat så skilda personligheter som Hildegard av Bingen, Erik Axel Karlfeldt och Öyvind Fahlström.

Artikelnr: 37 Kategori: