Elsie Johansson priset till Krister Gustavsson

Priskommitténs motivering lyder: ”Krister Gustavssons författarskap omfattar både prosa och poesi. Språket är minerat med det oväntade och otänkbara. Krister Gustavsson skriver om livets stora frågor i vardag liksom fantasi: dikter med stor sprängkraft och livsavgörande betydelse.

Elsiepriset är Studiefrämjandets litteraturpris i Elsie Johanssons namn och tilldelas en författare i Uppsala län som skriver i Elsie Johanssons anda. Prissumman är på 20 000 kronor och delas ut i samarbete med Litteraturcentrum i Uppsala län

Foto: Johan Skirnir Gustavsson