Alda Merini

Alda Merini
Franciskus – Den skapades sång
I översättning av John Swedenmark
ISBN 978-91-85725-45-8
Cirkapris 300:- Vårt pris 250:-

Utkommen 2019

”Bönen är ingenting/den är en grav som ödeläggs/och blir en spasm” skriver den italienska poeten Alda Merini när hon ikläder sig rollen av Den helige Franciskus, guds narr. Alda Merini (1931-2009) var en av efterkrigstidens stora italienska poeter vars diagnosticerade bipolaritet genljuder i denna långdikt där andligt armod och passion är varandras förutsättningar.

Pressröster om Den skapades sång:

John Swedenmarks översättning är genomgående lyckad – följsam, säker på handen. Alda Merinis raka, avskalade stil lämpar sig väl för att föras över mellan språken, även om hennes lätthet inte ska misstas för enkelhet: dikterna avslöjar mer för varje läsning.

Henrik Sahl Johansson, Svenska Dagbladet

Här sammanstrålar metaforik och rytmik intill fulländning och det är befriande att läsa.

Cecilia Persson, Opulens