Författare

Podcastlogo-1024x1024

Anne-Marie Albiach, Pierre Alferi m.fl
Jag skriver i dina ord, 12+1 Franska poeter

Erik Beckman
Hertigens kartonger

Emil Boss
Acceleration

Anne-Marie Berglund
Dagen då jag tog ledigt från romanen

Sören Bondesson
Till natten lokalt snöfall
En M3 jord

Katarina Carlshamre 
Död är enkel prick . vårt enda märke

Mai Cheng
En tår i diamanten

Öyvind Fahlström
Bord

Julia Fiedorczuk
Syre

Erik Grundström
Otro
Glöm inte kannibalerna

Dagarna hans brann

Samlade skrifter I-IV

Krister Gustavsson
Nattvard
Bibel
Heliga skrift
Vindbro
Andningsbok Landskapsbok

Lina Hagelbäck
Ambivalencia

Akut viol

 

Enet

Linda Hedendahl
När jag luffade hemlös med mina ready mades

Lyn Hejinian
Det öppna och det säregna

Selene Hellström
Våra händer stickande, kliande
Du är en stork som har landat

Camilla Hammarström
Jag känner igen dig
Rörelser
Omloppsbanor
Klockorna
Tunnlar
Den synliga världen
Hälsningar från solen

 

 

Lars Hermansson
Gå till gå
Sitta still
Tjänstemän
10 avstånd
Slut
Dödsorsaksregistret
Till Tawa

Peter Gustav Johansson
Ta väg
Brodern

Jan Kauri
Ut ur skuggorna

Kate Larson
Den stora fisken
Himlen över platsen
Med Anna Karin Palm: Om vänskap
Trängsel

Li Li
Ursprunget

Den skapades sång

Jila Mossaed
Varje kväll kysser jag markens fötter
Ett ljud som bara jag kan
Jag föder rådjuret
Vad jag saknades här
Ljusets alfabet
Åttonde landet

 

Lotta Muth
Tonar ut i vitt
Det rasande begäret efter liv

Åsa Nelvin
Tillflyktens hus

Marie Norin
11.05.05 -14.10.17

Duinoelegier

Anna Świrszczyńska
Lidandet och glädjen

Arkipelag – Konstbok

Caterina Pascual Söderbaum
Sonetten om andningen

Robert Ståhl
Om
Gives det
Soft fysik
verzweigungsaktivitäten

Anvisning att konservera naturalier

Maj Britt Wiggh
Nattens biologi
Jaget och fåglarna
Herr Anue Mal

Wiklund, Fredrik
De liberala lansarna
Fläderns vän
Brentwoodsvindeln