Författare

Podcastlogo-1024x1024
Anne-Marie Albiach, Pierre Alferi m.fl
Jag skriver i dina ord, 12+1 Franska poeter
 
Erik Beckman
Hertigens kartonger
 
 
 
 
Anne-Marie Berglund
Dagen då jag tog ledigt från romanen
 
Sören Bondesson
Till natten lokalt snöfall
En M3 jord
 
Emil Boss
Acceleration
Kompression
 
Katarina Carlshamre 
Död är enkel prick . vårt enda märke
 
Mai Cheng
En tår i diamanten
 
Det lysande tomrummet – Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår
 
 
 
I takt, inatt
Måla
 
Samlade skrifter I-IV
 
Erik Grundström
Otro
Glöm inte kannibalerna
Dagarna hans brann
 
Krister Gustavsson
Nattvard
Bibel
Heliga skrift
Vindbro
Andningsbok Landskapsbok
Eldstekel
Toposatopicus
Varseblivningar
 
Lina Hagelbäck
Ambivalencia
Akut viol
Kometkarta
Poetskötsel
 
Enet
 
Camilla Hammarström
Jag känner igen dig
Rörelser
Omloppsbanor
Klockorna
Tunnlar
Den synliga världen
Hälsningar från solen
Eros planteringar
 
Linda Hedendahl
När jag luffade hemlös med mina ready mades
 
Lyn Hejinian
Det öppna och det säregna
 
Selene Hellström
Våra händer stickande, kliande
Du är en stork som har landat
Obol för älskande
 
Gå till gå
Sitta still
Tjänstemän
10 avstånd
Slut
Dödsorsaksregistret
Till Tawa
Handen fingret rymden
 
 
Jan Kauri
Ut ur skuggorna
 
Sten
 
Kate Larson
Den stora fisken
Himlen över platsen
Med Anna Karin Palm: Om vänskap
Trängsel
 
Pärlor ur min krona
 
Li Li
Ursprunget
 
Den skapades sång
Du är eld och kärlek
 
Jila Mossaed
Varje kväll kysser jag markens fötter
Ett ljud som bara jag kan
Jag föder rådjuret
Vad jag saknades här
Ljusets alfabet
Åttonde landet
Orden är försenade
Jag tillhörde vindarna
 
Lotta Muth
Tonar ut i vitt
Det rasande begäret efter liv
Fallhöjd
 
Åsa Nelvin
Tillflyktens hus
 
Marie Norin
11.05.05 -14.10.17
 
Duinoelegier
 
Stanna kvar
 
Anna Świrszczyńska
Lidandet och glädjen
 
Robert Ståhl
Om
Gives det
Soft fysik
verzweigungsaktivitäten
själv tredje
 
Caterina Pascual Söderbaum
Sonetten om andningen
 
Anvisning att konservera naturalier
 
Sulamits bekännelser
 
Bävande under höstliga stjärnor
 
Maj Britt Wiggh
Nattens biologi
Jaget och fåglarna
Herr Anue Mal
I Julia Pastranas namn
 
Wiklund, Fredrik
De liberala lansarna
Fläderns vän
Brentwoodsvindeln
 

 

Konstböcker

Bor och verkar
 
Anders Kappel
 
Arkipelag
 
The Ritual of Air