Författare

Podcastlogo-1024x1024
Anne-Marie Albiach, Pierre Alferi m.fl
Jag skriver i dina ord, 12+1 Franska poeter
Erik Beckman
Hertigens kartonger
Emil Boss
Acceleration
Anne-Marie Berglund
Dagen då jag tog ledigt från romanen
Sören Bondesson
Till natten lokalt snöfall
En M3 jord
Katarina Carlshamre 
Död är enkel prick . vårt enda märke
Mai Cheng
En tår i diamanten
Det lysande tomrummet – Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår
I takt, inatt
Erik Grundström
Otro
Glöm inte kannibalerna
Dagarna hans brann
Samlade skrifter I-IV
Krister Gustavsson
Nattvard
Bibel
Heliga skrift
Vindbro
Andningsbok Landskapsbok
Eldstekel
Toposatopicus
Lina Hagelbäck
Ambivalencia
Akut viol
Kometkarta
Enet
Linda Hedendahl
När jag luffade hemlös med mina ready mades
Lyn Hejinian
Det öppna och det säregna
Selene Hellström
Våra händer stickande, kliande
Du är en stork som har landat
Obol för älskande
Camilla Hammarström
Jag känner igen dig
Rörelser
Omloppsbanor
Klockorna
Tunnlar
Den synliga världen
Hälsningar från solen
Eros planteringar
Gå till gå
Sitta still
Tjänstemän
10 avstånd
Slut
Dödsorsaksregistret
Till Tawa
Bor och verkar
Peter Gustav Johansson
Ta väg
Brodern
Jan Kauri
Ut ur skuggorna
Kate Larson
Den stora fisken
Himlen över platsen
Med Anna Karin Palm: Om vänskap
Trängsel
Pärlor ur min krona
Li Li
Ursprunget
Den skapades sång
Jila Mossaed
Varje kväll kysser jag markens fötter
Ett ljud som bara jag kan
Jag föder rådjuret
Vad jag saknades här
Ljusets alfabet
Åttonde landet
Orden är försenade
Lotta Muth
Tonar ut i vitt
Det rasande begäret efter liv
Fallhöjd
Åsa Nelvin
Tillflyktens hus
Marie Norin
11.05.05 -14.10.17
Duinoelegier
Anna Świrszczyńska
Lidandet och glädjen
Arkipelag – Konstbok
Caterina Pascual Söderbaum
Sonetten om andningen
Robert Ståhl
Om
Gives det
Soft fysik
verzweigungsaktivitäten
själv tredje
Anvisning att konservera naturalier
Bävande under höstliga stjärnor
The Ritual of Air
Maj Britt Wiggh
Nattens biologi
Jaget och fåglarna
Herr Anue Mal
I Julia Pastranas namn
Wiklund, Fredrik
De liberala lansarna
Fläderns vän
Brentwoodsvindeln