Konstbok: Anders Kappel

Anders Kappel

Konstbok

Inbunden. 96 sidor

Svensk text av Carolina Söderholm

Engelsk översättning av Richard G Carlson

Form av Patric Leo

ISBN 978-91-85725-72-4

Utkommer i mars

Intresset för konstens förmåga att nå en mottagare har kännetecknat Anders Kappels arbete från start. Han började ställa ut långt innan han tog examen från Konsthögskolan i Stockholm 1987. Hellre än att låta sitt arbete mogna i ateljéns slutna sfär ville han se hur det samspelade med publiken. För Kappel har det aldrig varit frågan om någon envägskommunikation. Oavsett hur självklart ett verk kan framstå i sin skenbara enkelhet bygger det på en medvetenhet om att dess betydelse blir till i mötet med betraktaren. Ledigt kan han inkludera logotyper, varumärken och leka med populärkulturens och den grafiska designens språk. Fast knappt hinner man snudda vid den tillfredsställelse som igenkänningen ger, innan han lågmält men effektivt underminerar dess slagkraft.

Text ur Anders Kappel av Carolina Söderholm, konstvetare och kritiker


Foto: Carina Kappel

Anders Kappel (född 1956) har gård och ateljé i Rörum på Österlen. Han studerade på Kungliga Konsthögskolan 1982–87 och har haft en mängd separatutställningar både i Sverige och utomlands, exempelvis på Malmö Konsthall och Galleri Hartwich i Tyskland. Anders Kappel finns representerad i samlingarna hos Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Tomelilla Konstsamling samt flera andra institutioner. Han har gjort ett antal offentliga verk i Stockholm – som Geohuset på Frescati, Södersjukhusets entré och Citybanan/Odenplan.

Sidor ur boken:


Diktroman av Lina Hagelbäck

Lina Hagelbäck

Poetskötsel

Diktroman

Häftad

ISBN 978-91-85725-71-7

Utkommer i mars

Är det alls möjligt att förstå någon annan, sig själv, sin djurlika ensamhet. Att räta på sig och vika ihop sig i ett och samma andetag, cigarettrök blir kvar, ett levande nej. Vad har man inte hoppats av henne, hur har man inte blivit besviken.

I sin diktroman Poetskötsel skildrar Lina Hagelbäck sessioner mellan en psykoterapeut och en patient i ett laddat drama med mörka undertoner. Här gestaltas med lyrisk skärpa och svart humor tillvarons bråddjup och poesins kraft som överlevnadsstrategi och som ett språk för kärlek.

Foto: Cato Lein

Lina Hagelbäck debuterade med den prosalyriska Violencia (2013) som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hon har sedan gett ut både prosalyrik och dikter. Senaste boken är Kometkarta (2021). Lina Hagelbäck har belönats av Samfundet De Nio och fått Kallebergerstipendiet av Svenska Akademien.

Ny diktsamling av Krister Gustavsson

Krister Gustavsson

Varseblivningar

Dikter

Häftad

ISBN 978-91-85725-69-4

Vårt pris 150:-

Ett ingrepp i den mekaniska delen av synförmågan sätter fokus på den ur seendet sprungna varseblivningen. Vardag, landskap samt reflektioner över det som kan erfaras rör sig genom tre kapitel, från jagets akuta situation till Den andres, den åldrande människans, hallucinatoriska resa genom minnen, samtid och framtid.

Krister Gustavssons nya diktsamling Varseblivningar ställer sig genom sitt kroppstema jämsides med de två föregående samlingarna Andningsbok Landskapsbok (2013) och Toposatopicus (2020).

Toposatopicus nominerades till Sveriges Radios lyrikpris 2021.

Ur Varseblivningar:

Du är ett nedstämt instrument och ligger vänd mot väggen.
En människa som vilar så liknar en bergsformation.
Motvilligt vaknar du. Det har blivit februari
och vinterkaktusen blommar.
Du tar fram kameran men lägger den genast ifrån dig.
Utanför köksfönstret gungar fröautomaten i vinden
och av småfåglarnas besök.
Detta hände alldeles nyss men för flera år sedan.
Finkornig snö driver och drev på snedden in över trädgården.
Poeterna sade och säger att snö är som aska
och aska som snö.
Och det är sant, åtminstone så länge askan har tyngd nog att falla.
Därefter blir och blev både snö och aska en förbrukad metafor.
Det var sant och det är sant att träd står nakna inne i snöröken.
Kajan, kråkan, råkan och korpen är inte helt svarta.
På vaxduken ligger brödsmulor från igår.
Foto: Ingridur Skirnisdóttir

Krister Gustavsson är född i Skövde men bosatt i Uppsala. Han har sedan debuten 1987 givit ut diktsamlingar, romaner och essäer.

Ny diktsamling av Robert Ståhl

Robert Ståhl

själv tredje

Dikter

Häftad

ISBN 978-91-85725-68-7

Utkommen 2022

Vårt pris 200:-

I ett bostadshus, någonstans bland alla tätorter, vaknar en av hyresgästerna upp med ett lokalsinne som överskrider tid och rum… Det är som vanligt

Hur säger man det?

frågar Robert Ståhl med en text flödande ur sin källa, förgrenad likt ett vatten och spridd bortom flodens utlopp i havet. Och där, i takt med vatten- massornas vågrörelser, förs textens egenton in i lyssnandet som hörs när det svänger om ordens sammansättning

Lyssna

Foto: Eva Bergström

Robert Ståhl debuterade 1999 med diktsamlingen OM som belönades med Katapultpriset för bästa debut. Han har sedan dess gett ut Gives det (2003), Soft Fysik (2005) och verzweigungsaktivitäten (2013).

Pressröst om själv tredje:

Också som en skildring av ensamhet och dödsångest äter själv tredje sig in i kroppen. Ståhl lyckas med att vara kritisk men aldrig dömande i sin blick. Blicken på hyresgästen är öm både när hon skildras utifrån och när hon framträder i första person. Spädbarnet på golvet funkar som en katalysator för minnet och föranleder bland annat hyresgästen att ta fram familjealbum med pärmar i ormskinnsimitation. Rör ormen vid henne drar hon sig undan, upplyser hon. Ormen blir här en bild för minnet. Vad det är i minnena som hotar är inte klart. De allra värsta är tydligen de som aldrig funnits ”/…/ minnen som finns / fast de aldrig har funnits /…/”Med en orolig röst talar hon om alla inbördes sammanhang, att de ”bara växer” och att många fler än ”jag” stänger in sig. 

Gordana Spasic i Örnen & Kråkan

Ny diktsamling av Camilla Hammarström

Camilla Hammarström

Eros planteringar

Dikter

ISBN 978-91-85725-67-0

Vårt pris 150:-

Utkommen 2022

Camilla Hammarströms nya dikter är kärlekslyrik med ljusa och dova klanger. De älskande kropparnas plats i rummet sonderas. Omgivningen tas in och färgas av förhoppning och ängslan. Världen byggs upp och faller samman i förälskelsens skapelsevåndor. Bilden av den älskade är en fixpunkt som svårligen låter sig fångas. Ömsint envisas dikten med att likväl försöka.

Ord som får mening när du
stryker över mynningen.
Fröhus liknande en klase 
fruktkart. Du kom. På håll
med rasande lockar syntes
daggens blänk. Trädskuggor
gör marken fläckig.
Du ingjuter i mig. Åska.
Mörkt och blint går det
mig till sinnes.

Camilla Hammarström debuterade som poet 1990 och har sedan dess givit ut ett flertal diktsamlingar, senast Den synliga världen (2018). Hennes första roman Hälsningar från solen (2020) belönades av Albert Bonniers Stipendiefond. Hon arbetar även som konstkritiker på Aftonbladet.

Pressröster:

”Säkert är bara att Eros planteringar är långt ifrån entydig. Dikten verkar förändras för varje läsning. Det är som om den andas, hela tiden skjuter nya skott. I sin kontrollerade vildvuxenhet påminner den om den allra bästa sortens trädgård.”

Rebecka Kärde i Aftonbladet

”Myten etableras, liksom ett vi, placerade i en kärleksrelation, i en passionshistoria, kamouflerad i växtlighetens språk. Här finns vackra rader om träd och djur. Dikten är spröd, tunn, eterisk – och ett av de ord som bäst beskriver den återfinns i boken – ”ångande”. Övergångarna i dikterna är lika hårda som atmosfären är mjuk – Hammarström skildrar mötet mellan det hårda och det mjuka, i sina sammanförande dikter. Det manar till en annan slags läsart, som bekräftar både den mildhet och bryskhet som finns i kärleken.”

Bernur  

Dikter av Georg Trakl

Georg Trakl (1887–1914) hör till de största tyskspråkiga diktarna. Med sin symboltyngda och färgmättade poesi kom han att bli en förgrundsgestalt inom expressionismen. Relationen mellan himmel och jord, de gudomliga och de döda är ett återkommande tema i dikterna. Här finns gestalter som främlingen, den föräldralösa, gossen, ängeln och systern. Dystra scenerier där förruttnelse och död är ständigt närvarande. Trakl lyckas förbinda det ljuvaste skira med det mest brutala. Vägen mellan liv och död öppen för kommunikation, de avlidna vill oss något. Så även de ofödda. För tolkning och urval står Camilla Hammarström. Magnus Halldin har skrivit en inledning.

Georg Trakl

Bävande under höstliga stjärnor

Dikter i urval och tolkning av Camilla Hammarström. Inledning av Magnus Halldin.

Inbunden

ISBN 978-91-85725-63-2

Utkommen 2022

Vårt pris 200:-

Pressröster:

”Jag kommer att återvända till denna vackra översättning många gånger.”

Gabriel Itkes Sznap i Aftonbladet

”Till sist, några ord om översättningen. Den är vad jag kan bedöma väldigt fin: ambitiös, ordentlig, noggrann, självständig. Här förlitar jag mig på hur dikterna helt enkelt låter på svenska – med de tidigare översättningarna – både av Trakl och de hon har utfört på Rilke – i minnet tycker jag att Hammarström har utvecklats mot ett allt starkare idiom. Det här är poesi som låter väldigt bra på svenska, och det är ytterligare något som med självklarhet motiverar den här bokens existens. För nya översättningar syresätter den svenska litteraturen.”

Bernur

”Under läsningen av Bävande under höstliga stjärnor är mitt samlade intryck att
Hammarström med stort gehör fångar vad som för mig är pulsen i den
traklska dikten.”

Alexander Svedberg i Örnen & Kråkan

Dikter av Else Lasker-Schüler

Else Lasker-Schüler

Pärlor ur min krona

Dikter i urval och tolkning av

Marie Tonkin

Utkommen 2022

Vårt pris 200:-

Else Lasker Schülers lyriska författarskap framstår som ett av 1900-talets viktigaste på det tyska språket. Samtida och vän med många av de tyska expressionisterna under början av förra seklet – som George Trakl och Gottfried Benn – skiljer hon sig från dem genom att odla en religiöst färgad kärleksdikt och en poesi med erotiska drag och uttalat sionistisk identitet. Hennes vänporträtt i diktform är varma och generösa. Hennes rolldiktning tog gestalt även utanför boksidorna i identitetslekar som idag kanske skulle kallas queera. Urvalet spänner från debuten Styx (1902) till Mein blaues Klavier (1943) två år innan författarens död i Jerusalem. 

Fråga inget – jag lyssnar 

till dina ögons rushonung. 

Natten är en mjuk ros, 

kom, vi lägger oss i kalken 

och sjunker allt djupare ner – 

jag är trött på döden! 

Pressröster:

”För det är, om det inte har framgått, en försummelse att undvika denna poet. Man kan kalla många tyskspråkiga 1900-talspoeter för ovärderliga, men för mig finns bara en handfull som jag inte klarar mig utan: Rilke, Celan, Sachs, Bachmann, samt Lasker-Schüler.”

Bernur

”Som bäst är Tonkin när hon identifierar och till synes mer självständigt tolkar de lättsammare stråk som snirklar sig fram i Lasker-Schülers poesi, som här, i en knorr som får mig att tänka på Eva-Stina Byggmästar: ”Jag hängde på ett gyllene vårmoln / när världen ännu var ett barn / och Gud ännu en ung far. / Gungande – hej! / i etern, / och mitt ullhår fladdrade – svejs!”. Passagen återfinns i Hebräische Balladen, Hebreiska ballader (1913), poetens genombrottsbok som på ett originellt vis samkör motiv ur ”Gamla testamentet” med tidens populärkulturella och vidlyftiga orientalism. Här blir kärleken den kraft som får David, Jonatan, Ruth och de andra att överträda sina gränser, socialt och sexuellt.”

Petter Lindgren i Aftonblader

”Vari ligger Else Lasker-Schülers tidlösa begåvning? Kanske är det något med ordets förtätning, förmågan att med enkelhet säga saker rätt ut. Hela hennes författarskap kan läsas som ett slags passionslyrik, där smärtan och längtan går hand i hand. Uppmärksamheten riktas mot ett enda vibrerande du, och även om föremålen växlar så består intensiteten och kärleksögonblickets exklusivitet. Det är att färdas upp i himlen och sedan tillbaka ned i jorden.”

Cecilia Hansson i Svenska Dagbladet

”Vilken romantiker Lasker-Schüler är i sin poesi. Dikterna brinner av passion och närvaro och känns rakt in i hjärtat. Jag blir bländad av poetens språk och intensitet. Att dikterna är skrivna för över hundra år sedan är ingenting jag känner av. Något tidsdamm har knappast fastnat på dikterna jag nyss läst ut.”

Nicko Smith, Nickopoet.com

Else Lasker-Schüler som Prins Josef av Thebe

Ny roman av Selene Hellström

Obol för älskande

Roman

Selene Hellström

ISBN 978-91-85725-65-6

Vårt pris 200:-

Utkommen 2022

Elios, Eos och Selene. Tre syskon, tre berättelser som flätas samman av begär, svek och illusioner. 

Elios gäckas av passionen till den blinde och hemlöse Orion. Han betalar för operationen som ger honom synen tillbaka, men upptäcker att en bortvänd blick är långt smärtsammare än en oseende. Eos har upplevt den största förlusten av alla. Hon lever sitt liv utan förflutet, ständigt på gränsen till sammanbrott. Selenes största kärlek är orden och skrivandet gör henne blind för det hon håller på att mista. 

Obol för älskande är en roman om förlust, syskonskap och minnets bedräglighet. Bit för bit avtäcker den människans utsatthet och de antika myternas grymhet. 

Selene Hellström är född 1974 och bosatt i Norrtälje. Hon debuterade 2011 med novellsamlingen Våra händer stickande, kliande och utkom 2017 med kollektivromanen Du är en stork som har landat som utforskar svenskheten i relation till de andra.

Foto: Eva Bergström

Pressröst om Obol för älskande:

”Och det är sannerligen en bra roman. Hellström blottlägger syskonrelationen, och visar hur svårt det är att ha syskon. Kanske för att vi samtidigt vet för mycket och för lite om varandra? Och som Selene säger: ”Syskon kan vara grymma, men det är bara för att kärleken är så gränslös, okränkbar.” Vad den här romanen då gör är att smidigt och elegant plocka bort de ironiska citattecknen kring ”syskonkärlek” – det här är en roman som överskrider ironins anspråk, och blir en finstämd och mångbottnad kärleksroman, som trots sitt mytologiska filter ger en odistanserad bild av kärleken.”

Bernur