Kontakt

Redaktion:

Krister Gustavsson
Camilla Hammarström
Lars Hermansson
Lotta Muth
Robert Ståhl

Redaktionsråd:

Jonas Brun
Magnus Halldin
Olivia Olsen
Oscar Rossi

Adress:
Bokförlaget Lejd
Åmänningevägen 12
120 57 Årsta

Telefon:
Camilla Hammarström: 070-949 21 43

E-post:
info@lejd.se

Manus:
Vi tar för närvarande inte emot några manuskript. För obeställt material ansvaras ej.