Lejd essä

 

stigloshetKan vi styra vår uppmärksamhet, eller är det den som styr oss? Sviker den när vi bäst behöver den eller flyr vi till vanetänkandets aningslösa lugn? Essäerna är frukten av författarnas samtänkande kring uppmärksamhetens existentiella, moraliska och konstnärliga dimensioner.

Stiglöshet – om uppmärksamhetens former
Babis Carabeidis, Kate Larson & Göran Torrkulla
Essäer. Inbunden
ISBN 978-91-85725-19-9
Ca pris: 315:- Vårt pris 210:-
Utkommen 2014

 

det öppna och det säregna_omslag_fram_160504Meningen hos en vanlig sked är den vanliga skeden. Meningen kan inte avskiljas från den. I sin vanlighet existerar den så att säga för att skeda, precis som en matta i sin vanlighet existerar för att matta, och så vidare. I den här meningen kan man säga att när ting tingar så genomför de det vanliga, genomför det vardagliga.

I Lyn Hejinians essäer går förståelsen av världen alltid via språket. Det finns ingen naturgiven förbindelse mellan ord och ting, men i arbetet med språket framträder en moral. Att vara öppen och visa respekt för det säregna är en fråga om hur vi skriver, inte vad. Det handlar om form, om uppmärksamhet, att ta det skrivna på allvar.

Det öppna och det säregna
Lyn Hejinian
Lejd Essä. Häftad
Översättning av Camilla Hammarström
ISBN 978-91-85725-33-5
Ca pris: 300:-  Vårt pris: 250:-
Utkommen 2016