Erik Andersson läser litteraturkritik ur Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.

I den pågående debatten om litteraturkritiken har det saknats någon som går till läggen. Erik Andersson gör det åt oss. Hör honom läsa recensioner ur Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. Det är välskrivet, kortfattat, utan åthävor.