Kate Larson

Kate Larsson
Foto Sam Ghazi.

Kate Larson, född 1961, debuterade med romanen Flampunkten (Alba 1986). Hon har sedan dess givit ut romaner och prosaböcker, senast Trängsel (Lejd 2010). Hon är även medförfattare till essäböckerna Om vänskap (Lejd 2007) och Stiglöshet (Lejd 2014). Våren 2009 disputerade hon med avhandlingen i teoretisk filosofi: ”Everything important is to do with passion” om kärleksbegreppet hos filosofen och  författaren Iris Murdoch.

_______________________________________

trängsel_cover_frontTrängsel
Kate Larson
Prosa. Inbunden.
Utkommen 2010
ISBN 978-91-85725-07-6
Ca Pris 270:- Vårt pris 175:-

Mänsklig komedi och existentiell panik samsas i Kate Larsons nya bok Trängsel är en samling heterogena texter, ett slags moraliteter där det banala får filosofiskt djup.

Jag bestämde mig för att jag skulle kyssa henne. Vid en kyss skulle förtrollningen hävas, eller för all del skapas – en kyss var början till slutet och slutets början; oskuld och precision. Men hur skulle detta gå till?

Pressröster om Trängsel:

Larson beskriver denna paniska och närmast livskonstituerande skräck med stor precision. Löftet om kärlek, om att bli sedd, dess outhärdliga bräcklighet. I själva verket tycks varje berättelse i Trängsel bära på liknande pendlingar i karaktärernas självbild, mellan känslan av utvaldhet och utbytbarhet. De inser sakta att de är någons rov, offer för en känslomässig lek utanför sin fattningsförmåga och kontroll. Med andra ord som alla levande, verkliga, dödliga.

Hanna Nordenhök, Aftonbladet

Det skruvat roliga som glimtar till här och där blir som allra bäst i ”Jag tänker en sol, Faidros”. Där dyker Platon upp på finlandsfärjan för att ge den medelålders och alltmer onyktre huvudpersonen Håkan goda råd i hans ­sökande efter det sanna, sköna och goda. Fantasierna om den gåtfulla Flora och ett misslyckat uppvaktande av en 21-årig filosofistudentska framställer honom som en delvis förvirrad och ganska ömklig figur. I ljuset av detta och mot en bakgrund av drinkar, dans och festande blir Platons snusförnuftiga mästrande och hjälp med coctailväljandet både absurt och roligt.

Paulina Helgeson, Svenska Dagbladet

Larsons berättelser sätter på samma gång fingret på det vardagliga och det mystiska i tillvaron och låter dem ofta smälta samman. Hennes personer är vuxna människor som plötsligt befinner sig i en verklighet som de tvivlar på, eller tar verkligheten i egna händer och börjar regissera den. Bäst tycker jag om buss-chauffören som förälskar sig i en av sina passagerare och genom en intrikat iscensättning sätter vardagens underförstådda regler ur spel. Genomgående känns Larsons noveller mer tänkta än kända och jag brukar föredra det omvända. Men det hindrar inte att det är fascinerande texter: mångbottnade och vackert suggestiva.

Therese Bohman, Expressen

___________________________________

stigloshetStiglöshet – om uppmärksamhetens former
Babis Carabeidis, Kate Larson & Göran Torrkulla
Essäer. Inbunden
ISBN 978-91-85725-19-9
Ca pris: 315:- Vårt pris 210:-
Utkommen 2014

Kan vi styra vår uppmärksamhet, eller är det den som styr oss? Sviker den när vi bäst behöver den eller flyr vi till vanetänkandets aningslösa lugn? Essäerna är frukten av författarnas samtänkande kring uppmärksamhetens existentiella, moraliska och konstnärliga dimensioner.

_________________________________________

omvanskapOm vänskap – textdialoger
Kate Larson och Anna-Karin Palm
Essä. Inbunden.
Utkommen 2007
ISBN: 978-91-85725-01-4
Ca Pris 270:- Vårt pris 110:-

En bok som inte liknar någon annan, en karta över författarnas tanke- och ordvärldar, men också ett uttryck för den levande vänskapens pågående samtal.

Pressröster om Om vänskap:

… en fascinerande bok, en produkt av värde- och yrkesgemenskap. De båda författarnas meddelanden till varandra utgörs av korta essäer, som arrangerats tematiskt. Ordet ”du” är dock sällan förekommande. I stället handlar det om parallellkommunikation – kanske till och med simultankommunikation – inom samma ämnen. Kärleken är ett av de områden som behandlas, och den är helt och hållet en modern sorts kärlek, väsensskild från vänskapen.

Carina Burman, Svenska Dagbladet

Det är en sällsam bok som behandlar både vanliga och ovanliga ämnen, och vännernas tankeutbyte om vardagens handlingar och ickehandlingar blottlägger det till synes banalas existentiella dimensioner. Som städning och städandets relation till såväl det immanenta som det transcendenta – det synliga, inomvärldsliga och det som sträcker sig bortom, förbi, utanför, som påminner om evighet och dödlighet.

Ann Heberlein, Sydsvenska Dagbladet

___________________________________

DenStoraFiskenDen stora fisken
Kate Larson
Prosa. Häftad
ISBN 91-973913-8-7
Utkommen 2002
Ca Pris 215:- Vårt pris 90:-

En genreöverskridande verk där prosalyriska och sentensartade passager samsas med större textsjok och berättelser. Liksom tidigare handlar det om Eros existentiella och etiska dimensioner, om hur mötet med en andre ofta skyms av irrande projektioner. Med känsla för det tragikomiska skildras människor som i sin jakt på ett förvandlande ögonblick faller offer för omedvetna strömdrag.

Pressröster om Den stora fisken:

I den nya bokens symbolvärld vill jag inte fördjupa mig. Det svallar, blänker till, dyker upp, svinner bort, men inte helt, det finns kvar ett obestämt minne av svala morgnar och löftesrika kvällar, en oförlöst tragedi, något att vid behov återvända till. Inte för att muntras upp men kanske för att söka tröst. 

Sven Christer Swahn, Sydsvenska Dagbladet

Den stora fisken blir en märklig hybrid mellan erfaret och medvetet författarskap, samtidigt som det vidöppna trevandet gång på gång lyckas göra läsaren osäker.
Det stycken som är mer episkt berättande är i mitt tycke de starkaste. Här spinner Kate Larson en dunkel väv kring sina intriger; det som händer är förstås, som i alla bra berättelser, endast en bråkdel av det som verkligen händer.
Den inledande novellen om en kvinna som sitter vid havet och betraktar en simmande yngling samtidigt som hon återkallar två brustna förhållanden är ett exempel. Vad som egentligen händer mellan henne och ynglingen är högst osäkert, det vi har är vissa hållpunkter; minne, saknad, möte, beröring, avsked. 

Anina Rabe, Svenska Dagbladet

Så länge Larsons texter innehåller sådana lätt absurda och osmälta karaktärer tycker jag att de fungerar och är intressanta. Berättelserna förmedlar en suggestiv känsla av slutenhet – de ger tillträde till en inre värld där sinnesintryck, drömda möten, minnen och antaganden om andra människor bryts mot det som är absolut främmande.

Daniela Floman, Göteborgs-Posten

________________________________________________

HimlenOverPlatsenHimlen över platsen
Kate Larson
Noveller. Inbunden
ISBN 91-973454-1-5
Utkommen 1998
Ca Pris 154:- Vårt pris 80:-

Kommunikationen är bruten. Allt är öppet, det är ännu en vår. Torra gator, fjolårslöven rör sig i vinden, rusar med den, lämnar platsen öde.En himmel. Över allt:

 

Pressröster om Himlen över platsen:

Ständigt påminner Kate Larson om vår tids stora paradox: dagens människor är omgivna av ett oändligt antal moderna kommunikationsmöjligheter, men saknar ändå förmågan att på allvar meddela sig med varandra. (…) Kate Larson skriver vackert, eftertänk-
samt, allvarligt. Hon har förmågan att fylla till synes vardagliga scener med djup och tyngd. 

Cecilia Bornäs, Sydsvenska Dagbladet

Kate Larson är ofta gåtfull, kräver ofta omläsning. Men gärna för mig. Det finns så mycket som är färdigtuggat och klart att servera. Hellre då – som inför Himlen över platsen – begrundan och förundran.

Pia Zandelin, Expressen

… Larson väljer sådana personager med omsorg. Hon är, mer eller mindre satiriskt, ute efter en speciell grupp av människor, de som tycker sig förfoga över hela språket, som har alla orden utom det där sista. Det är det hålrummet hon vill åt.

Ola Larsmo, Dagens Nyheter

__________________________________