Mai Cheng

maicheng.jpgMai Cheng är en pseudonym för Wang Qiang. Han föddes 1962 i Shenyang i Manchuriet, men bor nu i Dalian, en kuststadi nordöstra Kina. Där är han verksam både som poet och företagare. Dikterna i denna översättningsvolym är ett urval ur MaiChengs hittills två publicerade diktsamlingar: Mai Chengs poesi (2000) och Ordens magnetism (2005).

Mai Cheng tillhör de mest egensinniga poeterna i Kina idag. Hans poesi låter sig inte inskrivas i några trender eller riktningar, den rör sig fritt mellan de skriftliga uttrycksmedlen; men också i tiden och rummet. Eller som Kjell Espmark beskriver den i bokens efterord: ”Jag går mot Ming / längs en skrivstil från Songdynastin – så börjar en dikt av Mai Cheng. Hos honom finner man inte bara en stark historisk medvetenhet. Han rör sig själv i snabb flykt inom det väldiga perspektiv som spänner från Handynastin – två sekel före vår tideräkning – till dagens Kina. Men de citerade orden låter också förstå hur han obesvärat rör sig mellan verklighet och skrift. Mai Cheng är överhuvudtaget en poet som tar sig över gränser av skilda slag.”

TariDiamanten

En tår i diamanten
Mai Cheng
Dikter i översättning
av Li Li och Arne Johnsson
Häftad. 80 sidor
ISBN 978-91-85725-09-0
Utkommen 2009
Ca 186:- Vårt pris 125:-

GAMMALDAGS KÄNSLOR

Eggen berättar om dina sår
Och jag lever på mina tårar
Den som räddar en hjälte från såret
kommer att prisas på en gravsten

I den tomma matkorgen bakom mig
ligger en bok som tar ett liv
att läsa

Rör inte pistolen
Om du gör det
vidrör du tragedin där godheten besegras

I en tid när det goda förbrukats av en minoritettvingas jag stanna kvar
djupt i en annans öde
och ständigt bära mitt leende i fickan

Jag kan inte hoppa över denna tid
resten av mitt liv
inte heller tvinga vintern att genast dö i våren

Smärta är något
de mäktiga givit oss
Den liknar en sådd
som närs av tårar

Väggar, träd
döljer mitt namn, kommet ur vanmakt

 

Pressröster om En tår i diamanten:

…en intensifierad närvaro och omsorg om nuet. Att hålla tiden i en glittrande droppe. I en penselrörelse. I en tår. I en dikt som kan vara livlig i stunden men oändligt sorgsen i sin efterklang.

I dikten ”Gråt bakom gråt” skriver Mai Cheng:

När natten kom
hördes alltid en
kvinnas gråt
Jag såg till och med
en pojke som med ett glas
fångade upp dess ljudNu undrar jag
om pojken druckit upp gråten iglaset
eller om han hällt ut den

Så skickligt drar Mai Cheng en båge från en namnlös kvinnas gråt – varför gråter hon? hur länge har hon gråtit? (”alltid” när natten kom, säger dikten) – till en liten pojke som avlyssnar ljudet genom ett glas mot väggen.Steglöst förvandlas gråten, transformeras och bärs vidare i nya översättningar och bilder. Liksom dikten ändrar läge från dåtid till nu. Kvinnans sorg blir till tårar i ett glas hos en ung männi­ska, att dricka eller att hälla ut.(Vad innebär det för övrigt, i en djupare bemärkelse, att ”dricka någon annans gråt”? Är det över huvud taget möjligt? Eller att ”hälla ut den”? Hur ska man göra då?)
Genom tårar, väggar, vatten och glas glider dikten med skenbar lätthet. Men bakom gråten finns en annan gråt. Och bakom dikten ligger lager av erfarenheter och and­ra dikter.

Anna Hallberg, Dagens Nyheter

Mai Cheng har efter bara två diktsamlingar börjat göra sig ett namn i världen, vilket är lätt att förstå när man läser de fina tolkningarna i urvalsvolymen En tår i diamanten. Mai Cheng rör sig obesvärat genom historien, mellan nu och förflutet, privat och offentligt, abstrakt och konkret. Ofriheten i det samhälle han vuxit upp i har djupt präglat hans livssyn. (…) Mot denna bakgrund är det inte underligt att Mai Cheng har skarp blick för det partikulära och individuella livet, liksom de fickor av frihet som tillvaron erbjuder.

Michel Ekman, Svenska Dagbladet 

När det gäller bokutgivningen så är det de små kvalitetsförlagen i vårt land som ser till att ordens frihet härskar oinskränkt. Trots bristande ekonomiska resurser fortsätter de att ge röst åt poeter från främmande språk och kulturkretsar.

Marie Lundqvist, internettidningen Voltaire.

Måste bara få tipsa snabbt om Mai Chengs fina diktsamling En tår i diamanten. För den som är sugen på aforismer och metaforer är den här samlingen en guldgruva, kanske speciellt för den som vill skriva bättre poesi själv. Enligt uppgift är Mai Cheng en av Kinas mest upphöjda poeter och det är helt tydligt varför. Han använder dikten som ett sätt att resa. Låter det flummigt? Det är det inte, utan bara vackert.

Maria Marteleur, BookyDarling

______