Sören Bondesson

Foto: Eva Bergström
Foto: Eva Bergström

Sören Bondeson, född 1956, debuterade med novellsamlingen Sent på förmiddagen (Legenda 1989). Han har sedan dess givit ut ett flertal kriminalromaner och diktsamlingar.

 

 

 

 

 

 

en kubikmeter jord_cover_101128Sören Bondeson
Diktcykel. Häftad.
ISBN 978-91-85725-16-8
Ca pris: 247:- Vårt pris 180:-
Utkommen 2011

Augustprisnominerad!

Mitt sinne är i Förnan, det översta lagret av jordnivån som består av döda växter, djur av varierande sammansättning och strån från en tandborste, eller korn av ett jag som blåser in i något som snart ska finnas. – Så börjar poeten sin nedstigning i jordhögen. Denna kubikmeter jord omfattar vårt ursprung och vår framtid, här möts nödvändighet och nåd. En anonym och pågående livsprocess, där liv och död är ett och samma, utmanar diktjagets särskildhet.

Augustprisjuryns motivering:

Lager efter lager skärskådas innehållet i en kubikmeter mull som utan tvivel föreställer världen, och vi övertygas om att gråsuggor, kvalster och hoppstjärtar är våra jämlikar, att de speglar de större sammanhang vi lever i, drömmer om och strävar efter. Sören Bondeson har med en m³ jord fångat ett fullfjädrat mikrokosmos. Med imponerande poetisk precision visar han hur avståndet mellan de mikroskopiska iakttagelserna och de stora visionerna är mindre än man tror.

Pressröster om En M3 jord:

Detta hans nya diktverk är inte bara elegant och innebördsdigert i själva sin struktur. Det innehåller även mycket högklassig poesi, en poesi som handlar både om livet och döden, om att existera och om att omvandlas till mull eller helt enkelt ”bli bröd åt skiftande matsmältningssystem.”

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

Från och med nu är Sören Bondeson en poet att räkna med. Han intresserar sig för både värld och språk. Det poetiska systemet möter det biologiska. Märkliga klanger uppstår.

Magnus Ringgren,  Aftonbladet

________________________________

tillnattenTill natten lokalt snöfall
Sören Bondeson
Roman. Inbunden.
ISBN: 978-91-85725-00-7
Utkommen 2007
Ca Pris 330:- Vårt pris 140:-

En existentiell thriller och ett stycke svensk nutidshistoria. När Erling försöker förstå sin barndomsvän och ungdomskärlek Veronikas självmord inleder han en underjordsvandring som för honom in i de mörka hörnen av Veronikas psyke och under ytan på sjuttio- och åttiotalets Sverige. Genom Erlings efterforskningar får vi följa Veronikas Odyssé under trettio år; en resa som inte leder hem utan allt längre bort. Erling misstänker att hon inte valde sin död och att dess varför och vem står att finna någonstans i det förflutna, med ledtrådar i de dagböcker och anteckningar hon lämnat efter sig. Eller är det hans egen utsatta livssituation, nyskild och med ens utan födkrok, som lockar in hans tankar i paranoida banor? Intrigen i Sören Bondesons roman är mångfacetterad och oavlåtligt engagerande. Med fingertoppskänsla skildras karaktärer och tidsanda, med värme och humor tillåts även bifigurer träda fram i en både realistisk och egensinnig romanvärld.

Pressröster om Till natten lokalt snöfall:

Bondeson vet hur en slipsten ska dras, han vet hur man får läsaren att ta sig vidaregenom textens irrgångar, redan i början av boken aviserar han att den döda Veronika kanske inte alls, som alla tror, har tagit livet av sig. Men, och detta är till Sören Bondesons fördel:han intresserar sig mindre för själva mordgåtan (med förgreningar i världspolitiken) än för Veronika som person. Annars hade det blivit något av en agentthriller med smak av John le Carré.Nu blir det istället en bitvis mycket trovärdig psykologisk roman.

Erik Löfvendahl, Svenska Dagbladet

Det är mycket galenskap i Sören Bondesons bok, mycket galenskap och mycket droger,både i den nutida berättelsen och i Veronikas vilda ungdomsår. Det är en mörk verklighet som målas upp, en vinddriven gåtfull existens i samhällets utkanter. Men mörkret och alla filosofiska funderingar till trots, Bondeson lyckas med bedriften att både tränga på djupet och skapa en spännande historia att sträckläsa.

Cecilia Isberg, Kristianstadsbladet