Lars Hermansson belönas av Svenska Akademien

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Hermansson Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2023. Stipendiebeloppet är på 200 000 kronor.

Lejd gratulerar!

Foto: Julia Wagner