Dagarna hans brann

250,00 kr

I Erik Grundströms nya roman får vi följa Einar Johansson, ”pojken med ordet”, när han efter 15 år återvänder till frikyrkoförsamlingen i sina västerbottniska hemtrakter. På sin rytmiskt särpräglade prosa fortsätter Grundström att utforska gränsområdena mellan tro och otro på ett sätt som frilägger både språket och människorna inpå bara benen.

Kategori: