Gå till gå

25,00 kr

Gå till Gå berättar om att resa till fots iUmbrien. Lars Hermansson tar med läsarenpå en personlig odyssé längs italienska bil-vägar, till möten med människor och städer.Det är en associationsrik undersökning avvandrandets kultur, som rör sig i själva dynamiken mellan tanke och kropp, tidoch rörelse.

Artikelnr: 31 Kategori: