Toposatopicus

200,00 kr

Kategori:

Beskrivning

Krister Gustavssons nya dikter undersöker avvikelser från den normativa, eller förväntade ytan. Hud, mark, stad. Ytor skyddar och döljer. Atopikern har ett kroniskt skadat skydd. All vård upprättar ett tvingande maktförhållande mellan den som vårdas och den som ger vård. Toposatopicus iakttar relationer, hierarkier och rörelser på och igenom ytor och territorier.