Kategoriarkiv: Okategoriserade

Elsie Johansson priset till Krister Gustavsson

Priskommitténs motivering lyder: ”Krister Gustavssons författarskap omfattar både prosa och poesi. Språket är minerat med det oväntade och otänkbara. Krister Gustavsson skriver om livets stora frågor i vardag liksom fantasi: dikter med stor sprängkraft och livsavgörande betydelse.

Elsiepriset är Studiefrämjandets litteraturpris i Elsie Johanssons namn och tilldelas en författare i Uppsala län som skriver i Elsie Johanssons anda. Prissumman är på 20 000 kronor och delas ut i samarbete med Litteraturcentrum i Uppsala län

Foto: Johan Skirnir Gustavsson

Nya dikter av Jila Mossaed

Jila Mossaed

Jag tillhörde vindarna

Dikter

Inbunden

ISBN 978-91-85725-78-6

Vårt pris 200 kr

I Jila Mossaeds nya dikter hotar tystnaden i form av främlingskap och förgängelse. Döden ombeds att komma varsamt. Träden, havet och stenarna är poetens förtrogna. De ger skydd och utgör tysta vittnen till övermaktens framfart med natur och människor. Spirandet utmanar våldets profeter och despoter.

En svit tillägnas den fornpersiska gudinnan Anahita, som råder över fruktsamhet och vatten. Hon sänder regn över markerna och får mjölken att rinna till i mödrarnas bröst. När hon äntrar poetens rum blir myten levande verklighet. Arvet från urmödrarna är kroppsligt närvarande och förs vidare till världens alla upproriska döttrar.

Det är nära skymningen
Kvinnor i rött sörjer de döda

Erövrarna är borta
Kvar är döda kroppar
och krossade skulpturer

En äldre man går genom ruinerna
och skrålar om glädjens återkomst

Utanför templet
står en kvinna och sjunger rasande

Svär vid månens ansikte att
i Susa föder vi nya flickor
som kallas Anahita

Pressröster

För att läsa Mossaed måste man vara beredd att stanna upp. Dikternas auktoritet är inte tvingande, snarare milt metafysisk. Orden är sköra, de kräver att någon förstår språket och vill höra. Gör man det häpnar man snart, över hur hon kan teckna så fullödiga bilder med så få ord. Över hur metaforiskt tvetydiga, men intuitivt enkla hennes dikter samtidigt är. Över hur också uppgivenhet kan förmedla så mycket kärlek.

Lyra Ekström Lindbäck i Expressen

Jag tillhörde vindarna måste vara årets vackraste svenska boktitel, och den tillhör Jila Mossaed. /…/ Det är hennes tionde diktsamling på svenska. Hon skriver en poesi som på ett sätt kunde kallas tidlös, men samtidigt – samtidigt! – är den starkt beroende av den tid som den är tillkommen i. I dikterna finns något som kunde kallas kosmisk kärlek, en vid definition som överskrider alla begränsningar. Överlag uppehåller sig Mossaed vid gränstillstånd, vid förvandlingar, vid transcendens. Hon skriver utförligt om drömmar och hur språk både kan förloras och erövras. Allt det här utförs med varsam men konsekvent hand – en hand som pekar ut en färdriktning för poesin, en riktning som inte sviker eller tvekar, ens när språket blir ett gap som hotar att svälja dig i mörkret. Där blir kärleken det enda som inte gör ont, och språket det enda som får oss att överleva

Bernur

Duet i Mossaeds dikter väcker en otålig lust i mig att sätta samman och förstå. Kanske är det också diktens och poetens drivkraft – att försöka sammanföra det som har delats, närma sig det avskuret andra i hopp om att förlora sig där och övervinna ensamheten.

Ylva Gripfeldt i Örnen och Kråkan

I den första av de fyra sviterna som utgör Jila Mossaeds ”Jag tillhörde vindarna” finns en så fantastiskt vacker dikt, kanske den vackraste jag läst i år:

”Du ser ut som

en bortglömd ocean

när du sover

Kärl för kärl

häller jag dig

i mitt hjärta

En dag vaknar du

i djupet av mig”

Jag får lust att använda dikten, skicka dikten till den jag är kär i, rycka dikten – på ett möjligen brutalt vis – från boksidan. Den går att läsa som en kärleksdikt, som en öm dikt, men lika möjlig är den att läsa som en dikt om erövring och förlust. Vem är det som iakttar vem?Är det ett tudelat jag som dricker sig själv? Hur är det att vakna ”i djupet av mig” – är det en trygg plats, eller ett fängelse?

Hanna Johansson i SvD

Sådan är denna diktsamling, en spegelsal där verklighet och myt, samtid och historia reflekteras i varandra och för läsaren i en evig dialog. Scheherazade öppnade var natt upp sin fantasi och skaparkraft, var natt räddade hon världen åt morgondagen. Jag tillhörde vindarna är en nattlig bok, en poets förtvivlade försök att genom dikt och berättelse göra motstånd mot den mörka övermakt som finns inom och utom en människa. Det är en ojämn kamp, sådan är världen, och den vackra, fascinerande färden mot mörkret slutar i en ovisshet som trots allt kan innefatta en aning hopp.

Arne Johnsson i Tidskriften Balder

Språket präglas av en oerhörd stringens. Stroferna är – som så ofta hos Mossaed – relativt enkla vid en första anblick, men därunder göms något mycket större när läsaren väl stannar till. /…/ I all sin lätthet framstår ”Jag tillhörde vindarna” stundtals som en bedrift av yppersta klass, med Anahita, fruktbarhetens och vattnets gudinna, som ledstjärna.

Gabriel Zetterstrtöm i DN

Foto: Eva Bergström

Jila Mossaed är ledamot av Svenska Akademien. Hon har gett ut ett flertal
diktsamlingar, senast Orden är försenade (2021). Bland utmärkelser kan nämnas Jan Fridegård-priset (2018), Karl Vennbergs pris (2019), Erik Lindegrenpriset (2019) och Werner Aspenströmpriset (2023).

Nya dikter av Kristofer Folkhammar

Kristofer Folkhammar

Måla

Dikter

Inbunden

ISBN 978-91-85725-76-2

Vårt pris 200:-

Att återvända är omöjligt. Ändå prövar Kristofer Folkhammar i sin nya diktsamling att genomkorsa ett småländskt barndomslandskap. Det är en sårig topografi där trevande sexualitet utmanas av latent våld. Måla är ett poetiskt universum där kött och känslor bär den älskande. Vardagssol får honom att lyfta över markerna.

Pressröster:

Folkhammar visar att det privata kan bära det universella i en attraktion: åsynen av någon som glittrar och att det finns någon som ser det, men som inte ges tillträde. /…/ Jag har svårt att föreställa mig SD-anhängare läsa Folkhammars dikter med behållning.

Bernur

Sugrörsbred”, ja. Dikten är påfallande rik på munnar. Dessa spottar, kysser, andas och suger på karameller (och förknippas ju i allmänhet med motståndskraft: man ”biter ihop”, man ”sväljer” en oförrätt …). ”Långt bak / i den store killens / breda hals” sitter dessutom ”en hemlig körtel”. Detta oemotståndligt hiskeliga ord inkarnerar den rödglänsande och lite genanta kroppslighet som genomsyrar bildspråket. I den fjärde sviten, den fantastiska ”Enkel mylla”, blir det tydligt hur även stumma föremål äger en sorts liv, som de ju ofta gör i barnets (och poetens) fantasi: ”Solen följde människorna genom samhället.

Rebecka Kärde i Aftonbladet

Kanske kan man faktiskt säga att hela författarskapet här kommer tillbaka, och kommer till tals, i delvis nya kläder. Samtidigt ter sig ”Måla” som ett måhända inte särskilt stort, men ändå spännande kliv i en bitvis ny riktning – och som ett verk det är svårt att bli riktigt klar med eller klok över. Framför allt är detta en diktsamling som blänker, och bitvis bländar, med sin skarpa och vackra klarhet.

Sebastian Lönnlöv i SVD

Det mest vardagliga skimrar med en stram och nykter exakthet som för tankarna till Bodil Malmstens dikt ”Döden 1986”. Språket och meningarna flyter fram i magnetisk imperfekt, med samma koncisa tillvägagångssätt som i tidigare nämnda roman.

Gabriel Zetterström i DN (romanen han nämner Kristofers förra bok Är det barnen, baby?)

Vi är så långt hemifrån nu
ljuset i vårt söta splitter
från en gammal horisont
den lyste som en hemlig bensinmack.

Foto: Eva Bergström

Kristofer Folkhammar är poet, prosaist och kritiker, född 1983 och bosatt i Malmö. Han har tidigare gett ut bland annat romanerna Magisterlekarna (Natur & Kultur, 2015) och Är det barnen, baby? (Natur & Kultur, 2021). Senaste diktsamlingen var I takt, inatt (Lejd, 2020).

Prisregn över våra författare!

Lejd gratulerar Krister Gustavsson, Emil Boss och Marie Tonkin:

Krister Gustavsson belönas av Albert Bonniers stipendiefond för diktsamlingen Varseblivningar som utkom på Lejd i våras. Prissumman är på 100 000 kr.

Foto: Johan Skirnir Gustavsson

Emil Boss, som under hösten kom ut med Kompression på Lejd, belönas av Samfundet De Nio med ett julpris på 50 000 kr.

Emil Boss. Foto Iso Lindh

Marie Tonkin, som under hösten kom ut med diktsamlingen Sulamits bekännelser, belönas av Samfundet De Nio med ett julpris på 50 000 kr.

Foto: Michael Reda

Prisad formgivning!

Lejds eminente formgivare Anders Weidar, förlag och tryckeri har prisats av Svensk Bokkonst för Georg Trakl Bävande under höstliga stjärnor. Motiveringen lyder: ”Exemplarisk poesivolym i pappersval, tryck och bindning. Så här ska en poesibok se ut!”

Bokförlaget Lejd har sedan starten för 25 år sedan månat om litterärt innehåll, form, papper och bindning i lycklig förening. Boken ska vara ett handgripligt föremål, vars form ger uttryck för textens andemening.

Tisdag 24 november tog Anders Weidar emot diplomet och samtalade med Yukiko Duke på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Jila Mossaeds dikter på franska

Nu finns Åttonde landet av Jila Mossaed på franska! Det är den andra diktsamlingen av Jila Mossaed på franska i översättning av Françoise Sule.

Jila Mossaeds klara skrivande, utan minsta konstgrepp, tar det vardagliga från dess primära funktion och klär det i förtrollning och magi (…) Två hav och två kontinenter skiljer henne från ett land som ständigt skrivs och skrivs om. Åttonde landet överskrider alla gränser.

Vénus Khoury-Ghata

Prix Goncourt de la poésie

Nya dikter av Marie Tonkin

Marie Tonkin

Sulamits bekännelser

Dikter

Inbunden

ISBN 978-91-85725-74-8

Vårt pris 200:-

Utkommen 2023

Marie Tonkins nya diktsamling undersöker berättelsen om den romantiska kärleken mot en fond av legend och faraoniska myter. Nuet och forntiden krockar när farao Hatshepsut i en svit på sapfisk strof går ut ur sin grav och reser i ett samtida Egypten. I dialog med biblisk kärlekspoesi tematiseras närhet och främlingskap, exil och mörker, minne och dröm. Med förhöjd innerlighet söks kärlekens vinddrag över den omstörtande tiden.

Så lätt skulle jag kunna framkalla dig
igen från den tiden, men gör det bara
sällan, som om den långa exponeringen
skulle blända för skarpt.

Bergen mörknar i tunga veck. I dina ögon inverteras
natten. Över tusentals år av utslocknade kulturer
reste jag till dig. Plankton tändes i vattenbrynet,
som pärlor ur någon ilandfluten legend.

Säg vilket mörkerrum vi besökte,
du som mötte mig vid bussen en Sinaikväll
och de kringdrivande muserna
la sig sida vid sida på stranden.

Foto: Michael Reda

Marie Tonkin har de senaste åren givit ut en handfull diktsamlingar, senast Den dyrbaraste färgen eller Vad Hendrickje sa till Rembrandt (Black Island 2022). Hon har översatt ett dikturval av Else Lasker-Schüler, Pärlor ur min krona (Lejd 2022) och dikter av den walesiska poeten Menna Elfyn, Cellängel (Black Island 2023).

Pressröster:

Den myllrande, täta och liksom fuktiga strömmen av metaforer är aldrig dunkel, utan klargörande; att läsa Tonkin är som att lyfta fotopappret ut framkallningsvätska och se bilden tona fram. ”Min panna är av koppar, / men mitt hjärta / är mjukt som en kokt rova”, skriver hon, och det är en underbar rad, skälvande både av bibliskt allvar och praktisk vardag.

Josefin de Gregorio, Svenska Dagbladet

Vald till en av årets bästa böcker i Sydsvenska Dagbladet av Maria Küchen:

Marie Tonkins femte diktsamling har inspirerats av Höga Visan, Bibelns mest erotiska bok. Sulamit var kung Salomos älskade, men här rör hon sig också i nuets Kairo. De glittrigt täta dikterna om henne bör avnjutas långsamt som pralinerna i finaste guldasken.

Den bok av Tonkin som Sulamits bekännelser allra mest anspelar på är den besynnerliga medeltidspastischen Korsfararen från 2021. I sin nya bok har hon renodlat sitt bildspråk, vässat sina redskap till det yttersta. Det är en anmärkningsvärd utveckling: om jag tyckte att hon tidigare var ett ovanligt inslag, börjar hon mer och mer framstå som ett ovärderligt inslag – en lysande poet, med ett unikt anslag och en intensiv tilltro till de poetiska verkningsmedlen. Hon gör det omöjliga möjligt med denna expansiva men enhetliga diktsamling.

Bernur

Tonkins skriftspråk är välskrivet och doftar av svunnen tid, romantik och eftertanke. Det är lekfullt och allvarsamt, högtidligt och prosaiskt, allt samtidigt. Omslaget är enkelt och grafiskt formgivet med en bild från fornegyptisk mytologi: Horus-ögat. En bok att långsamt njuta sig igenom, sida för sida.

Liv Wentzel, BTJ