Jila Mossaeds dikter på franska

Nu finns Åttonde landet av Jila Mossaed på franska! Det är den andra diktsamlingen av Jila Mossaed på franska i översättning av Françoise Sule.

Jila Mossaeds klara skrivande, utan minsta konstgrepp, tar det vardagliga från dess primära funktion och klär det i förtrollning och magi (…) Två hav och två kontinenter skiljer henne från ett land som ständigt skrivs och skrivs om. Åttonde landet överskrider alla gränser.

Vénus Khoury-Ghata

Prix Goncourt de la poésie